Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” serdecznie dziękuje Członkom Izby za przekazanie, w odpowiedzi na prośbę z dnia 27.04.2018 roku, informacji o sposobie rozpatrzenia przez organ regulacyjny złożonych wniosków taryfowych.

Przechodząc do otrzymanych danych, wyjaśniamy, iż do Izby wpłynęły łącznie dziewięćdziesiąt trzy odpowiedzi. Z ich analizy wynika, że organ regulacyjny w terminie 45 dni od dnia otrzymania wniosku taryfowego, wg informacji otrzymanych do dnia 30.04.2018 roku do godz.14.00, podjął następujące czynności:

  1. w dwudziestu przypadkach wydana została decyzja zatwierdzająca taryfę;
  2. w dwóch przypadkach organ regulacyjny odmówił w drodze decyzji zatwierdzenia taryfy;
  3. w siedemdziesięciu jeden przypadkach organ regulacyjny nie wydał jakiegokolwiek rozstrzygnięcia odnośnie wniosku taryfowego; działania organu regulacyjnego  w tej grupie przedstawiają się bardzo różnorodnie i niejednolicie: w niektórych bowiem sytuacjach organ regulacyjny wezwał przedsiębiorstwo, aby w zakreślonym przez organ regulacyjny terminie, przedłożyło dokumenty i informacje uzasadniające wzrost ceny za wodę lub ścieki lub nadesłało poprawiony wniosek taryfowy, a następnie – po tym wezwaniu - organ regulacyjny zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego albo też organ w ww. terminie 45 dni ograniczył się tylko do wysłania przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia bez dodatkowych informacji albo też organ regulacyjny wezwał przedsiębiorstwo do uzupełnienia braków formalnych wniosku; w grupie tej znalazły się również przypadki, gdy organ zawiadomił przedsiębiorstwo o zakończeniu postępowania administracyjnego, bez wydania rozstrzygnięcia, a także przypadki, gdy organ regulacyjny nie poinformował przedsiębiorstwa o jakichkolwiek swoich działaniach odnośnie wniosku taryfowego.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o dalsze dzielenie się z IGWP informacjami o  czynnościach podjętych przez organ regulacyjny odnośnie wniosków taryfowych.

Marci Błędzki
główny specjalista ds. ekonomicznych IGWP 

Magdalena Borowczyk - Zalewska
główny specjalista ds. prawnych IGWP

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Podatki 2019 w branży wod-kan: zmiany przepisów, aktualne interpretacje - Warszawa (12.03), Bydgoszcz (15.03) +

    Podatki 2019 w branży wod-kan: zmiany przepisów, aktualne interpretacje - Warszawa (12.03), Bydgoszcz (15.03) Tematyka szkolenia: Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za rozliczenia Czytaj więcej
  • Operator oczyszczalni ścieków - Wrocław, 19-21 marca 2019 r. +

    Operator oczyszczalni ścieków - Wrocław, 19-21 marca 2019 r.  Tematyka szkolenia: Zajęcia teoretyczne (w sali wykładowej hotelu): podstawy dokumentacji Czytaj więcej
  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.