Powszechny dostęp i coraz lepsze parametry techniczne urządzeń mobilnych, takich jak tablety, czy smartfony sprawiają, że są one nie tylko narzędziem komunikacji, rozrywki, ale także wydajnym i przyjaznym środowiskiem pracy. Dedykowanym rozwiązaniem dla branży wodno-kanalizacyjnej, które skupia te cechy wykorzystując potencjał technologii mobilnych jest aplikacja KartMobile firmy KartGIS Sp. z o.o.

Jest to pierwsza tego typu propozycja na rynku polskim umożliwiająca w tak szerokim zakresie stały dostęp do informacji bezpośrednio w terenie, w dowolnym czasie, na dowolnym urządzeniu przenośnym wyposażonym w system Android. Ergonomia i starannie dobrana funkcjonalność sprawiają, że KartMobile jest docenianym przez praktyków narzędziem codziennej pracy wodociągowców.
Potwierdzają to słowa Pana Michała Rżanka - Prezesa Zarządu Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. .

„System eKartAnalyst w mojej Spółce funkcjonuje od 2012 roku.” – mówi Pan Michał Rżanek. „Od tego czasu rozszerzamy funkcjonalność tego Systemu. W 2014 r. zdecydowaliśmy się na zakup urządzeń mobilnych działających z aplikacją KartMobile. Urządzenia te zostały przekazane ekipom usuwającym awarie. Początkowo pracownicy obawiali się obsługi tabletów, jednak teraz nie wyobrażają sobie przygotowania do prac związanych z eksploatacją sieci bez tych urządzeń.

Moi pracownicy podkreślają, że dostęp do mapy z uzbrojeniem terenu ma tu kluczowe znaczenie, obsługa urządzeń mobilnych jest prosta, wyszukiwanie adresów szybkie, a także możliwość powiększania mapy wraz z wykonywaniem pomiaru odległości z dużą dokładnością nie byłaby możliwa na papierowej mapie.

Dane w urządzeniach mobilnych pozwalają na szybkie określenie potrzebnych informacji w miejscu wystąpienia awarii tj. właściciela terenu, charakterystyki rurociągu i wiedzy o otoczeniu.”

Pan Michał Rżanek dodaje: „Wszyscy przekonaliśmy się, że wykorzystywanie urządzeń mobilnych korzystnie wpływa m.in. na koszty związane z usuwaniem awarii (nie ma konieczności powrotu do Spółki po mapę), ale również skraca czas jej usunięcia. Ponadto dużym ułatwieniem jest ciągły dostęp do zgłoszeń, które na bieżąco wprowadza dyspozytor.

Moim celem, jako Prezesa Spółki wodociągowo-kanalizacyjnej jest rozwój informatyzacji w Spółce, którego trzeba się ciągle uczyć. Szczególne znaczenie mają dane przestrzenne, z których korzystają pracownicy. Praca z urządzeniami mobilnymi ułatwia im i przyspiesza wykonywanie zadań związanych z działalnością Spółki, dlatego dążeniem moim jest doposażanie w te urządzenia pracowników, którym są one niezbędne do wykonywania prac związanych z eksploatacją sieci.”

Kartgis2

Podstawowym zadaniem systemu mobilnego KartMobile jest dostarczenie użytkownikowi szeregu map tematycznych i powiązanych z nimi informacji w miejscu, gdzie się aktualnie znajduje. Może on w dowolnej chwili zobaczyć dane na temat sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, sieci obcych oraz ewidencji. Z zasobów tych można korzystać zarówno będąc online, jak i pozostając w trybie offline. Praca z mapą odbywa się w sposób intuicyjny za pomocą łatwych w obsłudze narzędzi. Nawet osoby, które wcześniej nie miały do czynienia z obsługą aplikacji na urządzeniach mobilnych mogą bez trudu, po krótkim przeszkoleniu, swobodnie pracować z KartMobile.
„Głównym celem, jaki stawialiśmy sobie projektując KartMobile, było dostarczenie prostego w obsłudze narzędzia, z którego będzie można korzystać podczas trudnych warunków terenowych, gdzie szybki dostęp do dokumentacji może istotnie wpłynąć na czas usunięcia zgłoszonej awarii, czy wykonania prac remontowych” – mówi Zbigniew Sierdziński, Prezes KartGIS. „Miedzy innymi dzięki bardzo dobrej współpracy z pracownikami wodociągów, z praktykami, mogę śmiało powiedzieć, że cel tan został osiągnięty” – dodaje Sierdziński.
Prezentacja i szybkie dostarczanie danych to nie jedyna zaleta systemu mobilnego spółki KartGIS. KartMobile dostarcza również mechanizmy umożliwiające zbieranie i aktualizację danych podczas prac terenowych przez wielu użytkowników w tym samym czasie. Synchronizacja zaktualizowanych danych między serwerem, a urządzeniem mobilnym dostępna jest w dwóch trybach: automatycznie, gdy urządzenie znajduje się w sieci firmowej lub za pośrednictwem sieci komórkowej. W ten sposób stale utrzymywana jest spójność i kompletność danych w systemie.
Aplikacja KartMobile, stworzona z myślą o pracownikach terenowych, zawiera też wsparcie dla wyszukiwania i identyfikacji obiektów i miejsc. Wśród funkcjonalności w tym zakresie udostępnione zostało głosowe wyszukiwanie atrybutów, eliminujące konieczność wprowadzania treści zapytania z poziomu klawiatury. Uwzględnione zostały również możliwości lokalizacyjne użytkownika przez GPS. Są też wbudowane narzędzia do pomiaru obiektów wyświetlanych na mapie.

Kartgis3

Funkcjonalność systemu KartMobile uzupełnia zestaw narzędzi do obsługi awarii zebranych w postaci modułu. Dzięki niemu ekipy remontowe mogą w każdym momencie zobaczyć informacje na temat obiektu, odczytać dane dotyczące awarii i przeprowadzonych napraw, wyświetlić informacje o sieciach obcych. Dostępny jest też elektroniczny formularz awarii, który zastępuje jego papierowy odpowiednik.

Kartgis4

Korzystanie z aplikacji KartMobile w znacznym stopniu skraca czas reakcji na zdarzenia awaryjne oraz długość trwania prac naprawczych. Fakt ten podkreśla Adam Niedośpiał, Dyrektor Handlowy w KartGIS: „Zastosowane w KartMobile narzędzia, takie jak między innymi Moduł Awarii powodują, że czas odnajdywania obiektów sieci w terenie zostaje skrócony średnio dwudziestokrotnie, z około 20 minut do jednej. Zredukowana została też potrzeba drukowania map i dokumentacji papierowej, a dane pozyskane w terenie od razu zasilają system aktualnymi informacjami. Wszystkie te elementy przekładają się pozytywnie na rachunek ekonomiczny przedsiębiorstwa korzystającego z tego rozwiązania, co daje bardzo szybki zwrot z inwestycji w system mobilny. Dlatego firmy wodociągowe tak chętnie sięgają po nasz produkt. Aktualnie w kilkunastu wodociągach pracuje już ponad 300 urządzeń z systemem KartMobile, a liczba ta z każdym tygodniem rośnie”.
System mobilny KartMobile doczekał się również wyróżnień ze strony branży IT i branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Za wdrożenie tego rozwiązania Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie otrzymało tytuł Lidera Informatyki 2014 przyznawanego przez Computerworld. KartMobile został także uhonorowany w tym roku nagrodą Grand Prix XXIII Targów Wod-Kan w Bydgoszczy.

Kartgis5

 

Na podstawie materiałów firmy KartGIS.

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Zarządzanie z wykorzystaniem technologii cyfrowych – nowoczesne przedsiębiorstwo wod-kan (Akademia Zarządzania) Warszawa, 20 marca 2018 r. +

  Zarządzanie z wykorzystaniem technologii cyfrowych – nowoczesne przedsiębiorstwo wod-kan (Akademia Zarządzania) Warszawa, 20 marca 2018 r. Tematyka szkolenia:  Transformacja cyfrowa pociąga za sobą radykalną zmianę filozofii Czytaj więcej
 • RODO: rozporządzenie o ochronie danych osobowych - rewolucja czy ewolucja? Szczecin, 1 marca 2018 r. +

  RODO: rozporządzenie o ochronie danych osobowych - rewolucja czy ewolucja? Szczecin, 1 marca 2018 r. Program szkolenia (godz. 10.00 - 15.00):  Geneza i zakres stosowania nowych Czytaj więcej
 • UWAGA! SZKOLENIE ODWOŁANE - Gospodarka wodno-ściekowa w obliczu Prawa wodnego oraz nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Kraków, 2 marca 2018 r. +

  UWAGA! SZKOLENIE ODWOŁANE - Gospodarka wodno-ściekowa w obliczu Prawa wodnego oraz nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Kraków, 2 marca 2018 r. Tematyka szkolenia:  Organ regulacyjny w świetle nowego Prawa wodnego i Czytaj więcej
 • Instalator sieci wod-kan: Łódź, 6-8 marca 2018 r. SZKOLENIE POTWIERDZONE - ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW +

  Instalator sieci wod-kan: Łódź, 6-8 marca 2018 r. SZKOLENIE POTWIERDZONE - ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW Tematyka szkolenia:  1. Czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie Czytaj więcej
 • Ustalanie taryf w świetle nowych przepisów: Bydgoszcz (12.02), Warszawa (13.02), Kraków (22.02) - BRAK MIEJSC, Wrocław (23.02), Poznań (26.02), Kraków (7.03) +

  Ustalanie taryf w świetle nowych przepisów: Bydgoszcz (12.02), Warszawa (13.02), Kraków (22.02) - BRAK MIEJSC, Wrocław (23.02), Poznań (26.02), Kraków (7.03) SZANOWNI PAŃSTWO Z uwagi na ogromne zainteresowanie tematyką Izba wychodzi Czytaj więcej
 • Kierownik/mistrz oczyszczalni ścieków: Toruń, 13-15 marca 2018 r. SZKOLENIE POTWIERDZONE-ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW +

  Kierownik/mistrz oczyszczalni ścieków: Toruń, 13-15 marca 2018 r. SZKOLENIE POTWIERDZONE-ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW Tematyka szkolenia:  Podstawy prawa pracy BHP w eksploatacji oczyszczalni ścieków Czytaj więcej
 • System zarządzania bezpieczeństwem przedsiębiorstw wod-kan w świetle obowiązujących przepisów prawnych oraz warsztaty praktyczne z symulacją zagrożeń. SZKOLENIE POTWIERDZONE - ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW. +

  System zarządzania bezpieczeństwem przedsiębiorstw wod-kan w świetle obowiązujących przepisów prawnych oraz warsztaty praktyczne z symulacją zagrożeń.  SZKOLENIE POTWIERDZONE  -  ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW. Tematyka szkolenia:  Wychodząc naprzeciw przedstawicielom przedsiębiorstw wod-kan, IGWP organizuje szkolenie, Czytaj więcej
 • Znaczenie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 roku w praktyce przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych: Kraków-16 lutego 2018 r.; Warszawa-23 marca 2018 r. +

  Znaczenie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 roku w praktyce przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych: Kraków-16 lutego 2018 r.; Warszawa-23 marca 2018 r. Tematyka szkolenia:  Pojęcie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w świetle uchwały. Czytaj więcej
 • Eksploatacja pomp i pompowni w praktyce - od zestawu hydroforowego po tłocznię ścieków: Grudziądz, 13-15 lutego 2018 r. +

  Eksploatacja pomp i pompowni w praktyce - od zestawu hydroforowego po tłocznię ścieków: Grudziądz, 13-15 lutego 2018 r. Tematyka szkolenia:  Podstawy teoretycznej techniki pompowej Pompownie i tłocznie kanalizacyjne Czytaj więcej
 • Operator obsługi i eksploatacji samochodów specjalistycznych do czyszczenia sieci kanalizacyjnej: Poznań, 27.02-01.03.2018 r. +

  Operator obsługi i eksploatacji samochodów specjalistycznych do czyszczenia sieci kanalizacyjnej: Poznań, 27.02-01.03.2018 r. Tematyka szkolenia:  budowa i eksploatacja sieci kanalizacyjnej, budowa nadwozia samochodów Czytaj więcej
 • RODO: rozporządzenie o ochronie danych osobowych - rewolucja czy ewolucja? Wrocław, 7 lutego 2018 r. +

  RODO: rozporządzenie o ochronie danych osobowych - rewolucja czy ewolucja? Wrocław, 7 lutego 2018 r. Program szkolenia (godz. 10.00 - 16.00):  Geneza i zakres stosowania nowych Czytaj więcej
 • Niezawodność dostaw wody w świetle nowelizacji Prawa Wodnego i Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, czyli krok po kroku w przygotowywaniu Planów Bezpieczeństwa Wody: Wrocław, 5-6 lutego 2018 r. +

  Niezawodność dostaw wody w świetle nowelizacji Prawa Wodnego i Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, czyli krok po kroku w przygotowywaniu Planów Bezpieczeństwa Wody: Wrocław, 5-6 lutego 2018 r. Tematyka szkolenia:  Podczas szkolenia będzie można zapoznać się z uwarunkowaniami Czytaj więcej
 • Gospodarka wodno-ściekowa w obliczu Prawa wodnego oraz nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: Bydgoszcz, 31 stycznia 2018 r. +

  Gospodarka wodno-ściekowa w obliczu Prawa wodnego oraz nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: Bydgoszcz, 31 stycznia 2018 r. Tematyka szkolenia:  Organ regulacyjny w świetle nowego Prawa wodnego i Czytaj więcej
 • Promieniotwórczość wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi – wymogi prawne, jakościowe, metodyki poboru i badań: przełożone na termin późniejszy +

  Promieniotwórczość wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi – wymogi prawne, jakościowe, metodyki poboru i badań: przełożone na termin późniejszy Tematyka szkolenia:  Dyrektywa Rady 2013/51/EURATOM określiła wymogi dotyczące ochrony zdrowia Czytaj więcej
 • Znaczenie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 roku w praktyce przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych Bydgoszcz, 19 stycznia 2018 r. +

  Znaczenie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 roku w praktyce przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych Bydgoszcz, 19 stycznia 2018 r. Tematyka szkolenia:  Pojęcie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w świetle uchwały. Czytaj więcej
 • RODO: rozporządzenie o ochronie danych osobowych - rewolucja czy ewolucja? Warszawa, 7 grudnia 2017 r. +

  RODO: rozporządzenie o ochronie danych osobowych - rewolucja czy ewolucja? Warszawa, 7 grudnia 2017 r. Tematyka szkolenia: Geneza i zakres stosowania nowych przepisów o ochronie Czytaj więcej
 • Eksploatacja pomp i pompowni w praktyce - ścieki, Grudziądz, 5-7 grudnia 2017 r. +

  Eksploatacja pomp i pompowni w praktyce - ścieki, Grudziądz, 5-7 grudnia 2017 r. Tematyka szkolenia: Podstawy teoretycznej techniki pompowej Pompownie technologiczne i sieciowe Czytaj więcej
 • Operator stacji uzdatniania wody: Bydgoszcz, 28-30 listopada 2017 r. +

  Operator stacji uzdatniania wody: Bydgoszcz, 28-30 listopada 2017 r. Tematyka szkolenia: Zasady posługiwania się dokumentacją techniczną Występowanie wody w Czytaj więcej
 • Rozwiązywanie problemów związanych ze stratami wody Katowice, 25 października 2017 r. +

  Rozwiązywanie problemów związanych ze stratami wody Katowice, 25 października 2017 r. Tematyka szkolenia: straty wody: rzeczywiste straty wody metody określenia ich Czytaj więcej
 • Niezawodność dostaw wody w świetle nowelizacji Prawa Wodnego i Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, czyli krok po kroku w przygotowywaniu Planów Bezpieczeństwa Wody: Warszawa, 30 listopada-1 grudnia +

  Niezawodność dostaw wody w świetle nowelizacji Prawa Wodnego i Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, czyli krok po kroku w przygotowywaniu Planów Bezpieczeństwa Wody: Warszawa, 30 listopada-1 grudnia Tematyka szkolenia: Podczas szkolenia będzie można zapoznać się z uwarunkowaniami Czytaj więcej
 • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.