W dniu 11.07.2018 roku w gmachu Ministerstwa Środowiska odbyło się posiedzenie Państwowej Rady Ochrony Środowiska.

 

Rada została powołana w 2014 roku w składzie:
Przewodniczący: Andrzej Mizgajski
Zastępcy Przewodniczącego: Tomasz Żylicz ; Jacek Bożek
Sekretarz: Dorota Jakuta
Członkowie: Krzysztof Berbeka, Marek Górski, Jerzy Jendrośka, Krzysztof Kawczyński, Karolina Laszczak, Witold Lenart, Marek Nawalany, Piotr Nieznański, Tadeusz Pająk, Janusz Reiter, Paweł Skawiński.

W otwarciu posiedzenia obrad Rady uczestniczył Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, który, z uwagi na nieplanowane zwołanie posiedzenia Rządu, w bardzo krótkim wystąpieniu przedstawił aktualną sytuację dotyczącą gospodarki odpadami, oraz informację na temat Konferencji Klimatycznej COP21.

Dalszej części obrad ze strony resortu przewodniczył min. Marek Haliniak Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Członkowie PROŚ poruszyli m.in. tematy:

  • Strategii i Programu Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju ,a w tym kontekście wskazano na potrzebę opracowania Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej;
  • nowelizacji Ustawy o Ochronie Środowiska i problemów wzajemnych relacji pomiędzy pozwoleniami emisyjnymi a pozwoleniami wodnoprawnymi;
  • dostępu do sądu w Polsce i UE w kontekście spraw przeciw Polsce oraz UE, przed Komitetem ds. Przestrzegania Konwencji z Aarrhus,
  • roli MŚ w zakresie uwzględnienia zagadnień środowiskowych w realizacji dużych planów inwestycyjnych, w szczególności koncepcji rozbudowy infrastruktury żeglugi śródlądowej.              

W bloku tematów związanych z gospodarką odpadową, wspólnie z prof. Tadeuszem Pająkiem, wnioskowaliśmy, aby w ramach dyskusji nad krajową gospodarką odpadami komunalnymi w jej dążeniu do gospodarki o obiegu zamkniętym, również spojrzeć na problem zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych, nie tylko, jak wskazał Profesor, w aspekcie ujęcia go w ramy od dawna oczekiwanego i wymaganego ze strony Komisji Helsińskiej dokumentu, jakim jest krajowy program zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych, ale również w aspekcie wyzwań, jakie dla tej grupy odpadów niesie gospodarka o obiegu zamkniętym. W swoim wystąpieniu podkreśliłam znaczenie osadów ściekowych jako cennego źródła energii i licznych minerałów, jak np. fosforu. Zgłoszony temat i postulat z uwagą odnotował uczestniczący w drugiej części obrad Minister Sławomir Mazurek. Ze strony IGWP zadeklarowałam wolę współpracy w poruszanym przez nas obszarze.


Dorota Jakuta

Prezes Izby

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • KURS ODWOŁANY! Operator obsługi i eksploatacji samochodów specjalistycznych do czyszczenia sieci kanalizacyjnej - Wrocław, 13-15 listopada 2018 r. +

    KURS ODWOŁANY! Operator obsługi i eksploatacji samochodów specjalistycznych do czyszczenia sieci kanalizacyjnej - Wrocław, 13-15 listopada 2018 r. Cele kształcenia:  Zdobycie komplementarnych umiejętności obsługi samochodów specjalistycznych do czyszczenia Czytaj więcej
  • Podatkowe aspekty funkcjonowania spółek komunalnych - Wrocław, 23 listopada 2018 r. +

  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.