Szanowni Państwo,
W dniu 19 czerwca 2017 w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Po otwarciu posiedzenia i wyborze Przewodniczącego obrad (dr. T. Rzepecki) oraz Sekretarza (S. Kowalewski) nastąpiło powołanie trzech Komisji: Skrutacyjnej (K. Obłoza, A. Osiński, G. Kochanowicz) Wyborczej (A. Wdowiak, W. Jassak, H. Tomaszewski) oraz Komisji Uchwał i Wniosków (M. Pochwalska, T. Pilarski, A. Malinowski).


Po dyskusji i podjęciu uchwał w sprawie zatwierdzenia: Sprawozdania z działalności Rady Izby za 2016 r.; zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Prezesa Izby za 2016 r.; zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego za 2016 zgromadzeni Członkowie IGWP jednomyślnie zatwierdzili powyższe Sprawozdania oraz udzielili absolutorium tak Radzie Izby, jak i Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.


W trakcie obrad nastąpiło również przedstawienie zebranym planu działania Izby na 2017 r. i przedstawienie planu finansowego Izby oraz zatwierdzono wspomniane plany.
Podjęto uchwałę w sprawie działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 r. i udzielono absolutorium Komisji Rewizyjnej.


Kolejnym punktem w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” były wybory do Rady Izby. Komisja Skrutacyjna potwierdziła uprawnienie do głosowania przez 172 członków. Oddano 169 głosów, w tym 167 głosów ważnych i 2 głosy nieważne.


Głosami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” na kadencję 2017-2021 wybrano Radę IGWP w następującym składzie (w kolejności alfabetycznej):

 • Breńko Tomasz, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Sokółka
 • Chudziński Paweł, Aquanet S.A. Poznań
 • Dawidziak Janusz, Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Goleniów
 • Dąbrowski Krzysztof, Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. Grudziądz
 • Fennig Robert, Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury KOS-EKO Sp. z o.o. Kościerzyna
 • Karolczak Marek, WOD-KAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski
 • Kozłowski Zbigniew, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji NYSA Sp. z o.o. Zgorzelec
 • Majewski Władysław, Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Toruń,
 • Malinowski Andrzej, Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
 • Milcarz Henryk, Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. Kielce
 • Michalski Andrzej, Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Wysokie Mazowieckie
 • Mróz Zbigniew, Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Legnica
 • Pochwalska Magdalena, Sosnowieckie Wodociągi S.A. Sosnowiec
 • Pancer Wiesław, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Olsztyn
 • Pilarski Tadeusz, Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. Jastrzębie Zdrój
 • Rzepecki Tadeusz, Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. Tarnów
 • Sobieralski Ryszard, Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. Nowogard
 • Tomusiak Renata, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st Warszawie S.A. Warszawa
 • Wójtowicz Andrzej, Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. Słupsk
 • Ziętara Piotr, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Kraków
 • Ziomek Witold, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Wrocław

 

Anna Lembicz, Główny Specjalista ds. Marketingu i PR