Szanowni Państwo

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” to organizacja otwarta dla wszystkich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, których przedstawiciele chcą uczestniczyć w rozwoju branży. Członkostwo w Izbie jest dobrowolne.

Izbę tworzą członkowie:

ZWYCZAJNI – są to przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej oraz inne podmioty prowadzące działalność w zakresie wodociągów lub kanalizacji;
STOWARZYSZENI – są to inne podmioty prowadzące działalność w zakresie wodociągów lub kanalizacji niewymienione w punkcie 1;
HONOROWI – Członkostwo Honorowe nadawane jest osobom fizycznym oraz innym podmiotom wybitnie zasłużonym dla Izby przez Walne Zgromadzenie Członków IGWP.

Warunki ubiegania się o status CZŁONKA ZWYCZAJNEGO IGWP:

Przesłanie na adres Biura IGWP oryginału deklaracji przystąpienia, zawierająca oświadczenie o przestrzeganiu statutu IGWP (DEKLARACJA CZŁONKOWSKA).
Rada Izby podejmuje uchwałę na najbliższym posiedzeniu, po dacie złożenia wniosku. 

Warunki ubiegania się o status CZŁONKA STOWARZYSZONEGO IGWP:

Pisemny akces kandydata wraz z uzasadnieniem wstąpienia do Izby zawierający:
1. Deklarację przystąpienia zawierająca oświadczenie o przestrzeganiu statutu IGWP (DEKLARACJA CZŁONKOWSKA).
2. Charakterystykę firmy:
    · opis działalności;
    · sytuację ekonomiczną;
    · osiągnięcia.
3. Dokument zaświadczający o prowadzeniu działalności (np. odpis KRS).
4. Rekomendację co najmniej dwóch Członków Zwyczajnych IGWP.

W celu zgłaszania ewentualnych uwag do kandydatury, informacja o ubieganiu się przez daną firmę o przyjęcie w poczet Członków Stowarzyszonych umieszczona zostaje na stronie internetowej IGWP przez okres 1 miesiąca. Przedstawiciel IGWP w miarę potrzeby składa wizytę w siedzibie firmy. Po spełnieniu warunków kandydatura przedstawiona zostaje na Posiedzeniu Rady IGWP. Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkuje podjęciem uchwały przez Radę IGWP o przyjęciu w poczet Członków Stowarzyszonych IGWP. 

 

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie’’ informuje, iż firma ANTICOR Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce przy ul. Wygoda 28, złożyła deklarację przystąpienia w poczet Członków Stowarzyszonych IGWP.

W celu zgłaszania ewentualnych uwag do kandydatury, uprzejmie prosimy o kontakt z sekretariatem biura Izby Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ustanie członkostwa w Izbie następuje na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia z Izby, na podstawie przesłanego do Biura IGWP pisemnego oświadczenia.
   OKRES WYPOWIEDZENIA TRWA 3 MIESIĄCE.

2. Skreślenia z listy członków Izby na mocy uchwały Rady IGWP.

 

 


Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Operator oczyszczalni ścieków: Bydgoszcz, 27-29 listopada 2018 r. +

    Operator oczyszczalni ścieków: Bydgoszcz, 27-29 listopada 2018 r. Tematyka szkolenia: Zajęcia teoretyczne (w sali wykładowej hotelu): podstawy dokumentacji Czytaj więcej
  • Eksploatacja pomp i pompowni w praktyce - ścieki, Grudziądz, 20-22 listopada 2018 r. +

    Eksploatacja pomp i pompowni w praktyce - ścieki, Grudziądz, 20-22 listopada 2018 r. Tematyka szkolenia: Podstawy teoretycznej techniki pompowej Pompownie technologiczne i sieciowe Czytaj więcej
  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.