Akademia Zarządzania WOD-KAN to nowa inicjatywa Izby dedykowana menedżerom i kadrze zarządzającej. Mamy nadzieję, że zaproponowane w ramach Akademii studia podyplomowe i cykl szkoleń spotkają się z Państwa zainteresowaniem. Naszym strategicznym partnerem w tym przedsięwzięciu jest Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jednak nie zamykamy się na współpracę z innymi ośrodkami naukowymi i dydaktycznymi. Akademia Zarządzania WOD-KAN to nowoczesna platforma, dająca możliwość poszerzania kompetencji, rozwoju i źródło praktycznej wiedzy.

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION in PUBLIC MANAGEMENT

Studia typu executive management. Celem studiów jest przekazanie oraz usystematyzowanie wiedzy, niezbędnej do zarządzania instytucjami publicznymi w oparciu o najlepsze praktyki i doświadczenia środowisk pracowników jednostek publicznych, jak i współpracującego z nimi świata biznesu.
Słuchacze zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi zarządzania organizacją w aspektach finansowym, komunikacyjnym, prawnym i kapitału ludzkiego oraz rozwiną umiejętności umożliwiające efektywne pełnienie funkcji kierowniczych.

Ukończenie studiów pozwoli absolwentom przedstawiać swoje kandydatury do rad nadzorczych spółek skarbu państwa zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Program oferowany jest przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK we współpracy z MSAP.
Rekrutację prowadzi Krakowska Szkoła Biznesu.

Informacja szczegółowa do pobrania w formacie PDF

Dowiedz się więcej

Studia podyplomowe

ZARZĄDZANIE NOWOCZESNĄ FIRMĄ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNĄ

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i kompetencje konieczne w zarządzaniu nowoczesną firmą wodociągowo-kanalizacyjną.
Oferta adresowana jest do menedżerów wyższego i średniego szczebla kierujących firmami wodociągowo-kanalizacyjnymi, urzędników samorządowych odpowiedzialnych za nadzór nad firmami komunalnymi branży wod-kan, jak również członków rad nadzorczych spółek komunalnych.

Informacja szczegółowa do pobrania w formacie PDF

Dowiedz się więcej

Rekrutację prowadzi Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

ZARZĄDZANIE PROCESOWE W PRZEDSIĘBIORSTWIE WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYM

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kompetencje konieczne w projektowaniu organizacji zorientowanej procesowo oraz zarządzaniu procesami.
Oferta adresowana jest do menedżerów, kierowników i pracowników zaangażowanych w reorientację procesową przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Informacja szczegółowa do pobrania w formacie PDF

Dowiedz się więcej

Rekrutację prowadzi Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BUDOWA, EKSPLOATACJA I MODERNIZACJA SYSTEMÓW WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

Celem studiów podyplomowych jest stworzenie możliwości pogłębienia i uaktualnienia wiadomości z zakresu projektowania elementów systemów wodociągowo-kanalizacyjnych oraz zagadnień, z którymi spotykają się na co dzień służby eksploatacyjne przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji.

Oferta kierowana jest do osób pracujących w biurach projektowych, samorządach lokalnych i administracyjnych, kadry managerów miejskich, w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej jak również do osób pragnących pozyskać, rozszerzyć wiedzę, kompetencje i umiejętności z zakresu inteligentnego zarządzania nowoczesnym miastem.

dwa semestry:
semestr zimowy – rok akademicki 2018/2019,
semestr letni – rok akademicki 2018/2019.

Kadrę nauczycieli stanowią autorytety polskich uczelni oraz sektora gospodarczego w przedmiotowej tematyce. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, ćwiczeń oraz konwersatoriów i odbywają się w piątki i soboty co dwa tygodnie od godziny 9:00.

Dowiedz się więcej

Rekrutację prowadzi Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska, Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska

ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ KOMUNALNĄ W INTELIGENTNYCH MIASTACH (SMART CITIES)

Celem studiów podyplomowych jest stworzenie możliwości pozyskania wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia w praktyce idei miast inteligentnych. Według ONZ do 2050 r. dwie trzecie ludności świata ma mieszkać w miastach, co wymusza nowe technologie, inteligentne rozwiązania wspierające mieszkańców i władze w zarządzaniu infrastrukturą. Jak nowe technologie rozwijają miasto, gwarantują bezpieczeństwo mieszkańcom oraz wskazanie najbardziej efektywnych metod, analizowania danych, przewidywania problemów i koordynowania zasobów to główne zadania w ramach studiów.

Oferta kierowana jest do osób pracujących w samorządach lokalnych i administracyjnych, kadry managerów miejskich, w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej jak również do osób pragnących pozyskać, rozszerzyć wiedzę, kompetencje i umiejętności z zakresu inteligentnego zarządzania nowoczesnym miastem.

dwa semestry:
semestr zimowy – rok akademicki 2018/2019,
semestr letni – rok akademicki 2018/2019.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, ćwiczeń oraz konwersatoriów i odbywają się w piątki i soboty co dwa tygodnie od godziny 9:00.
Kadrę nauczycieli stanowią autorytety polskich uczelni oraz sektora gospodarczego w przedmiotowej tematyce.

Dowiedz się więcej

Rekrutację prowadzi Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska, Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska

Strefa Zarządzania Wod-Kan
6-7 czerwca 2018 r. Bydgoszcz
XXVI Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji

Strefa Zarządzania Wod-Kan to nowa inicjatywa Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie na Targach Wod-Kan, która realizowana będzie we współpracy z Małopolską Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Będzie to miejsce prezentacji najciekawszych aktualnych problemów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, np. z zakresu finansów przedsiębiorstw, zarządzania inwestycjami, zarządzania procesowego, marketingu relacyjnego, uwarunkowań prawnych funkcjonowania firm wod-kan, itp. Prezentacje w Strefie Zarządzania polegać będą na krótkich wystąpieniach (20-25 min.) wprowadzających w dany temat (autorstwa starannie dobranych ekspertów), po których zainteresowani uczestnicy będą mieli możliwość udziału w dyskusji.