Tematyka szkolenia:

Podczas szkolenia będzie można zapoznać się z uwarunkowaniami prawnymi, organizacyjnymi, środowiskowymi, technicznymi, technologicznymi i zdrowotnymi dotyczącymi bezpieczeństwa wody przeznaczonej do spożycia, a także wziąć udział w warsztatach dedykowanych podmiotom,w zależności od źródła zaopatrzenia i sposobu uzdatniania wody. Będzie można m.in. poznać zasady przeprowadzania oceny ryzyka na poszczególnych etapach produkcji i dystrybucji wody, w tym dotyczącej jakości wody ujmowanej (zgodnie z obowiązkami wynikającymi z art. 133 nowego Prawa wodnego). Warsztaty prowadzone będą w podziale na grupy według metodologii opisanej w normie PN-EN 15 975, w oparciu o prostą, dwuwymiarową matrycę ryzyka.

Program szkolenia:

Dzień pierwszy

 1. Ocena ryzyka jako sprawdzony system zarządzania bezpieczeństwem wody w świetle zaleceń WHO
  i wymagań Dyrektyw dotyczących wody do picia.
 2. Zagrożenia chorobami wodozależnymi w krajach o wysokim stopniu rozwoju – czy Polski dotyczy ten problem?
 3. Odpowiedzialności i obowiązki interesariuszy (organów samorządowych, przedsiębiorstw wodociągowych i innych dostawców wody, zarządców budynków, organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej) w kontekście zaleceń WHO, DWD i legislacji krajowej.
 4. Regulacje prawne związane z zaopatrzeniem w wodę w zakresie oceny zagrożeń (zarządzania niezawodnością, bezpieczeństwem i ryzykiem).
 5. Kamienie milowe w budowie PBW – przykłady.
 6. Metody oceny zagrożeń i zarządzanie niezawodnością, bezpieczeństwem i ryzykiem w PWK wg normy 15975 cz. 1 i cz. 2: - fazy kryzysu wraz procedurami działań, - relacje procedur eksploatacyjnych, prewencyjnych i kryzysowych.
 7. Rola komunikacji i informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem wody.
 8. Warsztaty oceny ryzyka (technicznego, technologicznego, organizacyjnego i eksploatacyjnego) na poszczególnych etapach procesu zaopatrzenia w wodę.
 9. Opracowanie katalogu środków ograniczających ryzyko oraz przykładowa ocena ryzyka po ich zastosowaniu.

Dzień drugi

 1. Praca własna grup warsztatowych.
 2. Prezentacja i omówienie przygotowanych w grupach rozwiązań oceny ryzyka w PBW.
 3. Zarządzanie bezpieczeństwem wody – Systemy Bezpieczeństwa Dostaw Wody w PWK: czy warto je wprowadzać? (korzyści i problemy) – dyskusja panelowa.

Prowadzenie:

Izabela Zimoch – dr hab. inż., profesor nadzwyczajny w Politechnice Śląskiej. Absolwentka Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej oraz Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Autorka lub współautorka 179 publikacji w tym: 28 z Listy Filadelfijskiej, 1 monografii, 27 rozdziałów w monografiach oraz autorka redakcji 6 monografii, w tym jednej w języku angielskim. Obszar działalności naukowej to inżynieria wodna, optymalizacja eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę, niezawodność, bezpieczeństwo funkcjonowania systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, teoria ryzyka eksploatacji systemów komunalnych, Plany Bezpieczeństwa Wody, rachunek LCC (Life Cycle Costs). Członek Sekcji Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komisji ds. Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody przy Radzie Sanitarno-Epidemiologicznej (2011-2017). Laureatka nagrody Aquarina w kategorii techniczno-wdrożeniowej za pracę „Eksploatacja wodociągu wrocławskiego w aspekcie niezawodności eksploatacji zakładów uzdatniania wody”.

Barbara Mulik – mgr inż. ochrony wód, doradca samorządów gminnych i dostawców wody w zakresie bezpieczeństwa i jakości wody. W latach 2014-2017 członek Komisji Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy GIS. W latach 2006-2007 ekspert strony polskiej w projekcie TF Pl 06/IB/EN/01 (cykl warsztatów i szkoleń dotyczących nadzoru nad jakością wody do spożycia i materiałami do kontaktu z wodą z udziałem ekspertów niemieckich, holenderskich i szkockich). Autorka i współautorka kilkudziesięciu artykułów i referatów konferencyjnych, szkoleń i warsztatów oraz analiz z zakresu bezpieczeństwa wody.

Iwona Lasocka-Gomuła – absolwentka Wydziału Chemii UAM w Poznaniu i Wydz. Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i studiów podyplomowych na Politechnice. Starszy technolog produkcji wody, nadzorujący procesy technologiczne na stacjach wodociągowych Spółki AQUANET Poznań. W latach 2002-2004 brała udział w realizacji projektów badawczych i B+R ukierunkowanych na zastosowania w praktyce m.in.: nadzór nad badaniami pilotowymi na SUW Mosina i SUW Gruszczyn, stanowiącymi podstawę opracowania koncepcji programowo-przestrzennej oraz projektu budowlanego dla tych stacji. Współautorka kilku publikacji naukowych. Laureatka nagrody Aquarina w kategorii techniczno-wdrożeniowej za pracę „Przyśpieszanie procesu wypracowywania się filtrów pośpiesznych pod kątem usuwania manganu z wody na stacji uzdatniania w Mosinie”.

Tadeusz Bochnia – doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska (AGH 2001). Absolwent Wydziału Chemii na Krakowskim UJ oraz studiów podyplomowych na UE w Krakowie. Obecnie jest Zastępcą Dyrektora ds. Wody w MPWIK SA w Krakowie, wcześniej jako Kierownik Centralnego Laboratorium prowadził proces uzyskania akredytacji PCA dla laboratorium (AB 776) oraz nadzorował jakość i bezpieczeństwo zdrowotne wody dla ok. milionowej aglomeracji krakowskiej. Jest autorem lub współautorem ok. 70 publikacji i 4 opracowań dla przemysłu z zakresu technologii uzdatniania wody, ekotoksykologii, bezpieczeństwa i niezawodności systemów wodociągowych, bezpieczeństwa zdrowotnego wody, oceny ryzyka dla systemów wodociągowych itp. Od 2008 r. sekretarz Rady Nadzorczej MPWiK S.A. w Krakowie, Członek Rady Gospodarki Wodnej Rejonu Górnej Wisły (Śląsk, Małopolska, Podkarpacie).

Marek Przytulski – absolwent inżynierii środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Krakowie oraz studiów Executive MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i Uniwersytecie w Sztokholmie. Obecnie Dyrektor ds. Inwestycji w Dąbrowskich Wodociągach Sp. z o.o. odpowiedzialny za projekty inwestycyjne, działanie wsparcia technicznego (transport i utrzymanie ruchu), oczyszczalnie ścieków oraz służby dyspozytorskie. Współpracował przy wdrażaniu projektów rozwojowych z zakresu zarządzania i techniki (Zrównoważona Karta Wyników – BSC, Zarządzanie majątkiem, badania efektywności dezintegracji ultradźwiękowej) oraz nadzorował przygotowanie i realizację Planu Bezpieczeństwa Wodnego Spółki według wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Uczestnik i prelegent konferencji związanych z bezpieczeństwem zaopatrzenia w wodę oraz autor artykułów w prasie branżowej na temat zasadności i sposobów prowadzenia analizy ryzyka dla systemów wodociągowych.

Miejsce organizacji:

 • 30 listopada-1 grudnia – Warszawa, hotel IBIS Stare Miasto, ul. Muranowska 2 (termin zgłoszeń mija 16.11.17 r.)

Czas trwania:

 • dzień pierwszy: godz. 10.00 – 19.00
 • dzień drugi: godz. 9.00 – 15.00

Koszt uczestnictwa

 • Członkowie – 1395 PLN (+23%VAT)
 • Pozostali uczestnicy – 1495 PLN (+23%VAT)

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, nocleg w pokojach 2-osobowych, przerwę kawową, lunch, kolację pierwszego dnia.

Płatność – na podstawie faktury wystawionej w ciągu 7 dni od daty zakończenia kursu.

Kontakt z organizatorem:

Iwona Włodarek, tel. 52 376 89 28, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax 52 376 89 20

Uwaga!!! Uczestnictwo w kursie możliwe jest po otrzymaniu potwierdzenia, przesłanego przez biuro IGWP na adres email, podany przez Państwa w formularzu zgłoszeniowym.

 

 

Wyszukiwanie

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Formularz w formacie PDF