Ankieta jubileuszowa dla wodociągów

Ankieta jubileuszowa dla wodociągów

Rok 2017, to rok jubileuszu 25-lecia działalności Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Pragniemy uczcić nasz Jubileusz pokazując drogę, którą przez te lata przeszła nie tylko sama Izba, ale cała branża wodociągowo-kanalizacyjna. Z tej okazji planujemy publikację wydawnictw okolicznościowych oraz przygotowujemy wystawę jubileuszową.

Stąd nasza prośba do Państwa – zapraszamy przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne do pochwalenia się swoimi największymi osiągnięciami inwestycyjnymi. Prosimy o nadsyłanie wypełnionego kwestionariusza ankietowego. Spośród zebranych materiałów Zespół Obchodów Jubileuszu wyłoni te, które opublikujemy w albumie i innych wydawnictwach okolicznościowych, na naszej stronie internetowej oraz pokażemy na wystawie.

Prosimy o przysłanie materiałów do 28 lutego 2017 r. W sprawie publikacji osobą upoważnioną do kontaktu jest Anna Lembicz, tel. 517 013 730, a.lembicz@igwp.org.pl.

Załącznik:

Ankieta jubileuszowa dla wodociągów

Formularz zamówienia prenumeraty