Andrzej Czernecki – mgr inż., absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej,
54 lata, żonaty, Żonaty, dwoje dzieci
Czterokrotnie pełnił funkcję Burmistrza Miasta Jasła
Od maja 2004 r. do stycznia 2006r. był członkiem delegacji polskiej do Komitetu Regionów Unii Europejskiej jako przedstawiciel Związku Miast Polskich, na forum którego wybrany został do prezydium Komitetu
Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle
Zainteresowania: sport (tenis ziemny, narciarstwo, wspinaczka), winiarstwo, lotnictwo

W 1998 r. utworzył Związek Gmin Dorzecza Wisłok, który aktywnie działa na rzecz poprawy stanu środowiska regionu. Wspólne działanie oraz solidarna współpraca wszystkich samorządów w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki pozwoliła na realizację przedsięwzięć o wartości ponad 340 mln zł, w tym:
- ponad 700 km kanalizacji sanitarnej;
- 190 przepompowni ścieków;
- ponad 200 km sieci wodociągowej;
- 9 hydroforni;
- wybudowanie 10 oczyszczalni ścieków;
- modernizacja 7 oczyszczalni oraz 2 stacji uzdatniania wody,
- instalacja kolektorów słonecznych na:
> ponad 8 000 instalacji kolektorów słonecznych w prywatnych budynkach mieszkalnych,
o łącznej powierzchni ponad 41 tys. m2
> 103 instalacje kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej, w tym szpital w Jaśle, o łącznej powierzchni ponad 2 tys. m2
> 49 instalacji systemów fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej w tym baseny w: Jaśle, Gminie Czarna, Gminie Dębica, o łącznej mocy 1160 kWp
> instalacja układów fotowoltaicznych na 49 obiektach użyteczności publicznej;
- liczne projekty z zakresu edukacji ekologicznej i turystyki

Prelegenci

Prelegenci
Lista prelegentów

Program Konferencji

Program Konferencji
Program konferencji

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania
Pobierz materiały
Organizatorzy:

Mecenas wieczoru:

Partnerzy:

Partnerzy merytoryczni:

Partoni medialni: