Andrzej Wójtowicz. Urodził się w Słupsku, 10 listopada 1967 roku. Po ukończeniu studiów na kierunku melioracje i inżynieria środowiska na Akademii Rolniczej w Poznaniu w 1992 r. podjął pracę w „Wodociągach Słupsk”. Od maja 2009 roku pełni funkcję prezesa zarządu. Andrzej Wójtowicz przeszedł wszystkie szczeble awansu wewnętrznego w Spółce. Był i jest przede wszystkim inżynierem, wykształconym i doświadczonym szczególnie w zakresie inżynierii procesowej z zakresu gospodarki wodno-ściekowej Jest autorem ok. 50 publikacji zawodowych. Posiada status eksperta krajowego i trenera zawodowego. Dziś pełni funkcję zarządcy majątku publicznego, którego wartość przekracza 350 mln zł i należy do trzech samorządów: miasta Słupska, gminy Kobylnica i gminy Słupsk. Andrzej Wójtowicz kieruję wszechstronnym, ambitnym i wymagającym zespołem pracowników o dużej rozpiętości działań. Jest menedżerem Spółki, odpowiedzialnym za wzorową reprezentację, skuteczne negocjacje i efektywne działania. Dotychczasowe zrealizowane projekty i inicjowane porozumienia międzygminne, procesy konsolidacji majątkowej i operacyjnej, strategie rozwojowe i polityki taryfowe przyniosły wymierne korzyści.

Prelegenci

Prelegenci
Lista prelegentów

Program Konferencji

Program Konferencji
Program konferencji

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania
Pobierz materiały
Organizatorzy:

Mecenas wieczoru:

Partnerzy:

Partnerzy merytoryczni:

Partoni medialni: