Koronawirus w Polsce

 • Zmiany uregulowań dotyczących odpadów.

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informuję, iż projekt ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 1) w chwili obecnej został już przekazany Prezydentowi.

 • Tarcza antykryzysowa - pracodawca i pracownik w okresie pandemii.

  31 marca oraz 18 kwietnia 2020 r. weszły w życie specustawy w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, mającej ułatwić walkę z epidemią i ratowanie gospodarki. W ramach specustaw wprowadzone zostały, między innymi, zmiany w prawach i obowiązkach pracodawcy oraz pracownika.

 • Badania okresowe, wstępne i kontrolne oraz szkolenia wstępne bhp w czasie pandemii.

  W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii zmienione zostały zasady dotyczące badań pracowniczych, a w szczególności badań okresowych.

  W tarczy antykryzysowej (ustawie z dnia 31marca 2020r., DZ.U.poz.568) ustawodawca, uwzględniając okoliczność, jaką jest zamknięcie wielu placówek i ośrodków medycyny pracy,  zawiesił obowiązywanie wybranych przepisów Kodeksu pracy (art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań okresowych i § 5), które nakładają obowiązek kierowania pracownika na badania okresowe.

 • Kierowanie wniosków w sprawie zabezpieczenia środki ochrony

  Szanowni Członkowie Izby,

  W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do biura Izby dotyczącymi odpowiedzi  Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na wniosek IGWP  o wsparcie branży w zabezpieczeniu dostaw środków dezynfekcyjnych i higieny osobistej, w celu realizacji postulatu Izby, przedkładamy odpowiedź uzyskaną od Pana Andrzeja Brzuzana Dyrektora Biura Obrony i Ochrony Informacji Niejawnych  MGMiŻŚ  w dniu dzisiejszym:

 • Codziennie tysiące pracowników firm wodociągowych pracuje pomimo ryzyka zarażenia koronawirusem.

  Aby zapewnić dostawy czystej i zdrowej do spożycia wody, odbiór i oczyszczanie ścieków, codziennie do pracy ruszają tysiące pracowników firm wodociągowych.

  Jesteśmy wdzięczni i DZIĘKUJEMY 

 • Kontynuacja prac legislacyjnych nad ,,Tarczą’’

  Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie’’ informuje, że Sejm u w dniu 9 kwietnia 2020 roku uchwalił Ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. oraz Ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.Wyżej wymienione ustawy skierowane zostały do Senatu, który rozpatrzenie ustaw wyznaczył na dzień 15 kwietnia 2020 roku

  Izba Gospodarcza "Wodociagi Polskie" będzie na bieżąco informować swoich Członków o przebiegu prac nad ustawami. Poniżej przedstawmy najistotniejsze z punktu widzenia przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych uwagi do powyższych ustaw:

 • Informacja o koronawirusie w kontekście branży wod-kan

  Nowy koronawirus wywołał obawy dotyczące ryzyka, jakie stwarza on dla działalności branży wod-kan.

  Poniżej informacje zebrane podczas spotkania EurEau oraz z publikacji na urzędowych stronach niektórych krajów (źródła podane poniżej).
  Konieczne jest podkreślenie, że ścieki komunalne, ze względu na to, że powstają w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej, szpitalach, szkołach, sklepach, obiektach usługowych itd., niosą ze sobą miliony wirusów, bakterii, pasożytów, substancji toksycznych, trujących. Jest to dla operatorów systemów kanalizacyjnych codziennością, są tego świadomi, dlatego pracownicy stosują odpowiednie środki ochronne. Koronawirus wywołał jednak szczególny niepokój stąd została mu poświęcona większa uwaga.

  Informacja o koronawirusie w kontekście branży wod-kan

  Klara Ramm
  ekspert IGWP 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 3 listopada +

  Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 3 listopada Termin webinarium 3 listopada 2021 r., godz. 10.00 - 15.00 Tematyka Czytaj więcej
 • Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 +

  Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium (w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia) przysługuje Czytaj więcej
 • 1