Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

 • Przygotowanie do aktualizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

  Szanowni Państwo,

  W imieniu Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” informuję, iż w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej trwają prace przygotowawcze nad zmianą rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. Celem resortu jest złożenie w procesie legislacyjnym aktu prawnego, który, w kolejnych latach, będzie kształtował zasady nowoczesnego i bezpiecznego budownictwa hydrotechnicznego w Polsce.

  Ministerstwo, kierując pismo do Izby, zaznaczyło, że doświadczenia branży w praktycznym stosowaniu prawa są dla prawodawcy cenną informacją zwrotną.

  Mając powyższe na uwadze, zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazywanie uwag do obecnie obowiązujących przepisów wraz z propozycjami ich zmiany do dnia 26.02 br. drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Izba wskazuje, iż etap zbierania uwag i propozycji uległ wydłużeniu w stosunku do wcześniej wyznaczonego terminu (informacja na stronie Izby z dnia 2 stycznia 2020 r.).

  Magdalena Borowczyk - Zalewska
  główny specjalista ds. prawnych IGWP 

   

 • Nowe układy przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi

  Szanowni Państwo,

  Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” informuje, iż z dniem 6 lutego 2020 roku zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20.01.2020 r. w sprawie formy i układu przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi (Dz.U. z 2020 r. poz. 144).

  Treść rozporządzenia wraz z załącznikami stanowiącymi wzory układów przekazywanych wyników pomiarów znajduje się [TUTAJ]

  Zgodnie z art. 304 ust. 1 ustawy Prawo wodne: ”Podmioty korzystające z usług wodnych są obowiązane do przekazywania wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym:

  1) do organu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych albo organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego – w terminie do dnia 1 marca każdego roku za rok poprzedni;

  2) do właściwego organu Inspekcji Ochrony Środowiska:

  a) w przypadku pomiarów ciągłych – w terminie 30 dni od dnia zakończenia półrocza, w którym pomiary zostały wykonane – za I półrocze oraz w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym pomiary zostały wykonane – za rok kalendarzowy,

  b) w przypadku pomiarów okresowych wykonywanych częściej niż jeden raz w miesiącu – w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału, w którym pomiary zostały wykonane,

  c) w pozostałych przypadkach – w terminie 30 dni od dnia zakończenia pomiaru”.

  Marcin Błędzki
  główny specjalista ds. ekonomicznych IGWP

 • Konsultacje dot. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

  Szanowni Państwo,

  Ministerstwo  Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, skierowało do Izby Gospodarczej, "Wodociągi Polskie’’ w ramach  konsultacji rozpoczęcie procedury włączania kwalifikacji rynkowej – „Serwisowanie małych oczyszczalni ścieków” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

  W związku z powyższym zwracamy się z prośba o wyrażenie opinii, uwag na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do ZSK i przesłanie  w terminie do 26 lutego 2020r., w tym drogą elektroniczną, w formie edytowalnej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Treść wniosku wraz z charakterystykę kwalifikacji TUTAJ. 

   adw. Paweł Sikorski

 • Nowelizacja rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowlane hydrotechniczne

  Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” informuje, iż Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpoczyna prace przygotowawcze do nowelizacji rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowlane hydrotechniczne, zwanego dalej rozporządzeniem.

  Jak wskazało Ministerstwo, rozporządzenie wymaga aktualizacji przede wszystkie względu na zmiany technologiczne, jakie nastąpiły w ciągu ostatniej dekady, tudzież konieczność aktualizacji odwołań do norm oraz dostosowania do innych regulacji, będących w polskim obiegu prawnym.

  Zmiany warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne będą mieć wpływ na przygotowanie i realizację projektów prowadzonych przez jednostki państwowe, samorządowe i inwestorów prywatnych. Nowelizacja wymaga szczegółowych analiz i konsultacji ze względu na wysoką szczegółowość oraz potencjalny istotny wpływ na rynek budownictwa wodnego w Polsce.

  O przekazywanie uwag do obecnie obowiązujących przepisów wraz z propozycjami ich zmian  Ministerstwo zwróciło się również do Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

  Mając powyższe na względzie, Izba zwraca się o przekazywania uwag  do dnia 31.01.2020r. w formie edytowalnej na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Magdalena Borowczyk-Zalewska
  Główny specjalista ds. prawnych

   

 • O redukcji fosforu w ściekach oczyszczonych

  8 października w MGMiŻŚ odbyło się spotkanie pt. ”Zwiększenie stopnia redukcji fosforu w ściekach oczyszczonych”. Ministerstwo poszukuje możliwości redukcji zrzutów do Morza Bałtyckiego substancji zawierających fosfor.

  Wynika to z działań organizacji HELCOM zmierzających do zmobilizowania krajów nadbałtyckich do redukcji fosforu trafiającego do morza. Z badań wynika, że głównym źródłem substancji biogennych jest rolnictwo. Z kolei źródła punktowe z dopływu rzecznego generują 12% azotu i 24% fosforu. Pomysłem HELCOM jest to, aby zmniejszyć o połowę limity dla wszystkich oczyszczalni, także małe oczyszczalnie (2000-10 000 RLM) musiały by osiągnąć limit 1mg/l.
  Z raportów GIOŚ wynika, że żaden analizowany akwen nie osiągnął dobrego stanu, a zawartość fosforu całkowitego wzrasta.

  Krajowy Program Ochrony Wód Morskich
  Podczas spotkania zaprezentowano Krajowy Program Ochrony Wód Morskich, który obowiązuje do 2020. Aktualnie można zgłaszać działania do realizacji po 2020 roku.
  Została także zaprezentowana Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Obecnie trwa jej przegląd. Więcej można znaleźć pod adresem: https://www.balticsea-region-strategy.eu.
  Uczestnicy wysłuchali także informacje o planowanym unijnym rozporządzeniu w sprawie wykorzystania wody odzyskanej ze ścieków do nawadniania upraw.
  Kilku uczestników zaprezentowało technologie i pracujące przykłady odzysku fosforu w oczyszczalniach ścieków komunalnych i przemysłowych.

  Kwestie kontrowersyjne
  Zdaniem obecnych na spotkaniu przedstawicieli przedsiębiorstw wod-kan branża już redukuje więcej niż jest wymagane prawem. Dotyczy to szczególnie dużych oczyszczalni. Zmniejszenie limitów uderzy więc głównie w małe podmioty, obsługujące poniżej 10 000 RLM.
  Kwestie kontrowersyjne dotyczyły także wątpliwości, ile w rzeczywistości ton fosforu oczyszczalnie odprowadzają do Bałtyku. Jakie powinny być cele redukcji? W dodatku, że koszty mogą znacząco wpłynąć na taryfę, szczególnie w mniejszych miejscowościach.
  Warsztat pokazał, że takie spotkania są dobrym pomysłem. Dają okazję do dyskusji i wymiany poglądów między grupami mającymi sprzeczne interesy.

  Klara Ramm
  Ekspert IGWP

 • Spotkanie w NFOŚiGW w sprawie współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej z Ukrainą i Białorusią.

  „W dniu 28 czerwca odbyło się spotkanie w NFOŚiGW w sprawie współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej i ściekowej z Ukrainą i Białorusią. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Centrum Projektów Europejskich oraz IGWP.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.