Członkowie IGWP

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie " 20.09.2021 r.
Kryzys jako szansa na zmianę
Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie nadania pracownikom Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wykonującym kontrolę gospodarowania wodami, uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
Przedsiębiorstwa wodociągowe w walce z koronawirusem
Tarcza antykryzysowa - pracodawca i pracownik w okresie pandemii.
Ruszyła sektorowa Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji
Codziennie tysiące pracowników firm wodociągowych pracuje pomimo ryzyka zarażenia koronawirusem.
Kontynuacja prac legislacyjnych nad ,,Tarczą’’
Pismo do Prezesa Rady Ministrów RP - COVID-19
Warsztaty na temat nieczystości ciekłych dowożonych do oczyszczalni ścieków 
Nowe układy przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi
Przygotowanie wniosku o skrócenie czasu obowiązywania taryf: Bydgoszcz, 5 marca 2020r.
Konsultacje nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym
Spotkanie w MGMiŻŚ sprawie rozporządzenia dotyczącego odzysku ze ścieków wody na cele rolnicze
Sukces Aquanetu
Master of Business Administration in Utilities (MBAU)
Ankieta cenowa – Ceny i stawki opłat brutto za wodę i ścieki na dzień 1 listopada 2019 roku
Przygotowanie wniosku o skrócenie czasu obowiązywania taryf: Poznań - 15 listopada 2019r.
Przygotowanie wniosku o skrócenie czasu obowiązywania taryf: Kraków, 20 listopada 2019r.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 3 listopada +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 3 listopada Termin webinarium 3 listopada 2021 r., godz. 10.00 - 15.00 Tematyka Czytaj więcej
  • Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 +

    Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium (w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia) przysługuje Czytaj więcej
  • 1