Dorota Jakuta - absolwentka ekonomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Była wiceprezesem Administracji Domów Miejskich w Bydgoszczy, zajmowała stanowisko dyrektora wydziału w urzędzie wojewódzkim, później dyrektora gabinetu politycznego ministra środowiska, przewodniczyła radzie nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od 2004 roku jest pracownikiem biura Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, a od 2012 roku jej Prezesem. Reprezentując Izbę zabiega o stworzenie dogodnych warunków dla funkcjonowania sektora wodno-kanalizacyjnego. Z ramienia branży uczestniczy w procesach legislacyjnych w zakresie dotyczącym sektora wod-kan. Nadzoruje ekspertów Izby, którzy na bieżąco interpretują i oceniają obowiązujące przepisy, monitorują propozycje zmian, uczestniczą w tworzeniu prawa dotyczącego branży i wprowadzaniu rozwiązań usprawniających jej funkcjonowanie. Od 2014 r. jest członkiem Państwowej Rady Ochrony Środowiska.

Od 1994 roku działa aktywnie na rzecz rozwoju samorządności lokalnej i regionalnej. Była przez wiele lat radną miasta Bydgoszcz, przewodniczącą rady, a także przewodniczącą Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Obecnie jest radną Sejmiku.

Prelegenci

Prelegenci
Lista prelegentów

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania
Pobierz materiały
Kontakt

Telefon
+48 52 376 89 25
Telefon
+48 52 376 89 21
Faks
+48 52 376 89 29

PARTNERZY KONFERENCJI