17 lipca 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Wodach Polskich w Warszawie odbyła się konferencja prasowa w związku z dobiegającym końca procesem weryfikacji wniosków taryfowych za usługi wodociągowo-kanalizacyjne.


W konferencji wzięli udział: Przemysław Daca – Prezes Wód Polskich oraz Joanna Kopczyńska – Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym.

Wody Polskie dotąd zatwierdziły niemal 80 procent wszystkich wniosków – poinformował Prezes Wód Polskich Przemysław Daca. Jak wynika z danych podanych przez Wiceprezes Joannę Kopczyńską, na dzień 12 marca br. odnotowano wpływ 2561 wniosków taryfowych, z czego: 2091 uzyskało decyzję pozytywną zatwierdzającą taryfę.

Wśród wniosków, które uzyskały decyzję pozytywną 1952 wnioski zakładały obniżenie cen za wodę i ścieki, utrzymanie ich na tym samym poziomie, bądź zwiększenie wyłącznie o wskaźniki makroekonomiczne oraz o wzrost cen energii, opłat i podatków.

Zaakceptowanych zostało 115 taryf podwyższonych ze względu na prowadzone inwestycje modernizacyjno-rozwojowe oraz 24 taryfy, których wzrost był niezależny od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego i wynikał z pobierania wody bądź odprowadzania ścieków do innego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, które zwiększyło tzw. „hurtową” cenę wody bądź ścieków. Od 12 marca do 30 czerwca 2018 roku odnotowano wpływ 133 wniosków taryfowych.

Do końca czerwca wpłynęło 75 odwołań, w tym 6 od taryf zatwierdzonych.

Rozpiętość cenowa zatwierdzonych taryf kształtuje się następująco:

  • najniższa cena wody to 1,58 zł/m3, najwyższa to około 57,00 zł/m3,
  • najniższa cena ścieków to 1,98 złm3, natomiast najwyższa 34,94 zł/m3.

Pani Prezes wskazała, iż w opinii Wód Polskich na proces weryfikacji wniosków taryfowych istotny wpływ miała jakość przedkładanych wniosków, które zawierały znaczną liczbą błędów formalnych, były niekompletne, zawierały lakoniczne uzasadnienia.
Na dzień 30 czerwca br. 481 wniosków nie zostało jeszcze zweryfikowanych. Planowany termin zakończenia weryfikacji wszystkich wniosków to, zdaniem Joanny Kopczyńskiej – Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym, wczesna jesień.

Transmisja na żywo z oficjalnego konta FB: Wody Polskie
Link do nagrania z konferencji prasowej

Marta Wojnowska
Główny Specjalista ds. analiz ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Bezpłatne webinarium: Systemy automatyki zarządzające pracą urządzeń elektrycznych i napędowych w systemach wod-kan +

    Bezpłatne webinarium: Systemy automatyki zarządzające pracą urządzeń elektrycznych i napędowych w systemach wod-kan Zapraszamy na bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, organizowane przez EATON Czytaj więcej
  • Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 +

    Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
  • 1