Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” informuje, iż na stronie internetowej Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej w części dotyczącej Ministerstwa Finansów pojawiły się aktualne „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zarówno przy składaniu wniosku o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy jak i wniosku o zatwierdzenie taryfy zgodnie z treścią § 8 ust. 1 rozporządzenia „taryfowego” skorzystać powinno z przedstawionych tam wskaźników. Chodzi o średnioroczny wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych wykorzystywany do obliczania wysokości kosztów wynagrodzeń na lata obowiązywania nowej taryfy dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, które nie mają zarejestrowanego u siebie zakładowego układu zbiorowego pracy a także średnioroczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu wykorzystywany do obliczania kosztów materiałów oraz usług transportowych.

W opublikowanych wytycznych znaleźć można potrzebne wskaźniki wykazane w sposób odzwierciedlający ich dynamikę. Są to:

- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata 2020 – 2024 z następującymi wartościami (od roku 2020): 103,3%, 101,8%, 102,2%, 102,4%, 102,5%,

- średnioroczna dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu na lata 2020 – 2024 z następującymi wartościami (od roku 2020): 99,5%, 101,5%, 101,9%, 102,1%, 102,2%.

Poniżej zamieszczamy treść opublikowanych wytycznych:

Wytyczne zapewniające stosowanie jednolitych wskaźników aktualizacja 7_2020 PDF

Marcin Błędzki
Główny Specjalista ds. Ekonomicznych IGWP

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Bezpłatne webinarium: Systemy automatyki zarządzające pracą urządzeń elektrycznych i napędowych w systemach wod-kan +

    Bezpłatne webinarium: Systemy automatyki zarządzające pracą urządzeń elektrycznych i napędowych w systemach wod-kan Zapraszamy na bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, organizowane przez EATON Czytaj więcej
  • Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 +

    Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
  • 1