Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przy sporządzaniu nowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z treścią § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz.U. Nr 127, poz. 886) zobowiązane jest do wykorzystania, w celu zapewnienia niezbędnego poziomu przychodów, określonych w tym przepisie wskaźników.

W prognozie na 2018 rok wskaźniki te przedstawiają się następująco:
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,3%
Wskaźnik ten wykorzystany powinien być do obliczenia wysokości kosztów wynagrodzeń w roku obowiązywania taryfy dla przedsiębiorstw, które nie mają zarejestrowanego u siebie zakładowego układu zbiorowego pracy.
- średnioroczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu – 2,2%
Wskaźnik ten powinien zostać wykorzystany do obliczenia kosztów materiałów oraz usług transportowych w roku obowiązywania taryfy
Dane te pochodzą z wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw wydanych przez Ministra Finansów. Wartość średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, zgodnie z ideą tych wytycznych, jest taka sama jak w ustawie budżetowej.
Zwracam również uwagę, iż w wyniku tej aktualizacji zmieniła się prognoza co do wysokości tych wskaźników na 2017 rok. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne składający wnioski taryfowe obejmujące rokiem obowiązywania nowych taryf także część 2017 roku, powinny wziąć pod uwagę te wskaźniki.
Poniżej możecie Państwo zapoznać się z załącznikiem do wytycznych, który zawiera prognozę do 2020 roku.

Wskazniki_w_latach_2016-2020_-_Aktualizacja_05.2017.pdf


Marcin Błędzki, Główny Specjalista ds. Ekonomicznych IGWP

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.