Plan Naprawczy Gospodarki UE

Został ujawniony wewnętrzny dokument Komisji Europejskiej obejmujący projekt części Planu Naprawczego dotyczącej klimatu i cyfryzacji. Niestety niewiele jest w nim tematów związanych z gospodarką wodną. Ostateczna wersja Planu Naprawczego spodziewana jest w czerwcu 2020 r. Najważniejszą kwestią podkreśloną w dokumencie jest konieczność integracji zielonej transformacji z transformacją cyfrową Europy. Dlatego planowane inwestycje, które mają wspomóc gospodarkę będą się koncentrować na czystej energii i czystej mobilności, bardziej ekologicznym przemyśle oraz na cyfryzacji w przemyśle.

KE podkreśla, że plan odbudowy gospodarki musi zawierać działania do zrealizowania w krótkim czasie, już przygotowane tak, aby można je było natychmiast rozpocząć. Wieloletni Plan Finansowy ma być uruchomiony jak najszybciej. KE typuje następujące plany inwestycyjne:

  1. Renowacja skoncentrowana na prywatnych i publicznych obiektach budowlanych. . Budynki są przyczyną 36% emisji dwutlenku węgla, dlatego ich renowacja i doprowadzenie do aktualnych wymagań energetycznych spowoduje tworzenie miejsc pracy i ruch w sektorze budownictwa.
  2. Energetyka odnawialna związana z produkcją energii ze słońca i z wiatru.
  3. Czysty transport dotyczący cyfryzacji, intermodalności, czystej infrastruktury.
  4. Modernizacja przemysłu w kierunku cyfryzacji, gospodarki o obiegu zamkniętym, odnawialnych źródeł energii. Wiele mówi się także o produkcji energii z wodoru.
  5. Rolnictwo przyszłości to rolnictwo emitujące mniej metanu, opierające się na biogospodarce.
  6. Infrastruktura odporna na zmiany klimatu.
  7. Wspólny rynek UE – bardziej elastyczny, wykorzystujący więcej narzędzi cyfrowych
  8. Cyfryzacja w każdym aspekcie życia UE
  9. Wzrost nauczania cyfrowego z możliwością rozwoju pracowników poprzez zdobywanie przez nich wiedzy za pomocą nowoczesnych metod nauczania.
  10. Inwestycje cyfrowe, badania i rozwój.

Program badawczy SARS-CoV-2 Wspólnego Centrum Badawczego UE.

Program dotyczy monitoringu ścieków, przyjęto do niego 57 oczyszczalni, ale zgłoszenia jeszcze można przesyłać. O programie pisaliśmy już na stronie Izby zachęcając do kontaktu z Centrum. Nasz apel nie pozostał bez echa i wśród oczyszczalni są także obiekty polskie. Pierwsze próby zostały już pobrane w Niemczech, Hiszpanii, Belgii, Włoszech i Grecji.

Matryca dotycząca sytuacji w krajach członkowskich

W wielu krajach usługi wracają do normalnych warunków operacyjnych, działania na sieci i u klienta zostają wznowione. Można uznać, że infrastruktura wod-kan jest odporna na takie wydarzenia kryzysowe z jakim spotkaliśmy się w czasie pandemii. Nigdzie nie zanotowano znaczącej straty personelu z powodu choroby. Dostawy wody i odbiór ścieków nie zostały przerwane.

Następuje normalizacja poboru wody, wciąż nierozstrzygniętą kwestią pozostają jednak płatności za wodę, gdyż wiele z nich zostało odroczonych.

Ze względów bezpieczeństwa tylko część pracowników wraca do pracy.

Większość członków EurEau rozpoczęła ocenę skutków gospodarczych dla branży, ale ich skala nie jest jeszcze znana. Za wcześnie na wnioski.

Klara Ramm
Ekspert Izby

Wyszukiwanie