W dniu 30 października 2019 r. na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opublikowany został komunikat dotyczący upływającego terminu przekazania przez gminy ankiet do VI AKPOŚK o następującej treści:

"Przypominamy, że 31 października br. upływa termin przekazania ankiety na potrzeby szóstej aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (VIAKPOŚK) Wszystkie aglomeracje mają obowiązek uzupełnienia i przesłania ankiety, nawet jeśli są już zgodne z dyrektywą 91/271/EWG i nie planują nowych inwestycji.

Wypełnioną ankietę należy przekazać w wersji papierowej, a jej edytowalną wersję elektroniczną drogą mailową do właściwego terytorialnie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Zapisy VI AKPOŚK decydować będą o możliwości pozyskiwania środków finansowych przez samorządy na inwestycje realizowane w ramach kolejnej perspektywy finansowej, dlatego rzetelne i terminowe wypełnienie formularza aktualizacyjnego jest tak ważne i istotne."

Link do komunikatu 

Pliki do pobrania:

Ankieta na potrzeby VI AKPOŚK (format XLS)

Mapa drogowa dla VI AKPOŚK

Wytyczne do wyznaczania, zmiany lub likwidacji aglomeracji (2019)

Informacje o KAPOŚK na stronie PGWWP

 

Jakub Kucharski
Główny specjalista ds. marketingu  PR

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.