Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” informuje, że dnia 23 lipca odbyło się spotkanie organizowane przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotyczące ws. gospodarki ściekowej w dużych aglomeracjach (≥100 000 RLM). W trakcie spotkania przekazano zebranym pierwsze wnioski z postępowania agend Unii Europejskiej kontrolujących wykonanie przez Polskę zapisów traktatowych dotyczących gospodarki wodno-ściekowej (zawartych przez nasz kraj w Krajowym Programie Oczyszczanie Ścieków Komunalnych).

Główne wnioski są dla branży niepokojące:

  • UE kontroluje praktycznie każdą aglomerację z osobna (i tak raczej będzie je rozliczać z naruszeń nakładając kary ),
  • Wprowadzono „zero-jedynkowy” sposób oceny – w związku z tym wg kryteriów KPOŚK duże aglomeracje spełniają w większości wymagania, wg UE tylko 14 na 72,
  • Komisja Europejska uważa, że wymagany stopień skanalizowania musi wynosić minimum 98%, ale część nieskanalizowana nie może przekroczyć 2 000 RLM (w przypadku aglomeracji 500 000 oznacza to praktycznie stopień skanalizowania wysokości minimum 99,6 %),
  • Egzekwowane są przepisy dotyczące oczyszczalni przydomowych na terenie aglomeracji, natomiast zbiorniki bezodpływowe nie są uznawane za zorganizowane sposoby usuwania ścieków – UE ma tu obiekcje do szczelności oraz sposobów kontroli takich obiektów (wg informacji IGWP kontrola taka jest rozwiązana w sposób modelowy tylko w jednostkowych przypadkach w Polsce)

Będą one tematem webinarium pt. „Wyznaczanie obszaru i granic aglomeracji - obowiązujące przepisy i stosowane praktyki” organizowanych przez Izbę w dniu 30.07 br.

Zapraszamy do udziału (link)

Jednocześnie informujemy, że Ministerstwo organizuje jeszcze jedno spotkanie w w/w sprawie – odbędzie się ono 10 sierpnia w godzinach 10.00 – 14.00.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.