Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie’’ informuje, że w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Klimatu i Środowiska opublikowane zostało Zarządzenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dnia 30 października 2020 r. pod poz. 8, w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Na mocy ww. Zarządzania Pan Michał Kurtyka Minister Klimatu i Środowiska określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę Departamentu Gospodarki Wodnej, do kompetencji którego znajdują się sprawy z zakresu zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Poniżej link do Zarządzenia

https://dziennikurzedowy.mos.gov.pl/fileadmin/Dziennik_Urzedowy/user_upload/Zarz._MKiS_w_sprawie_podzialu_kompetencji_w_Ministerstwie_Klimatu_i_Srodowiska.pdf

adw. Paweł Sikorski

Ekspert Izby

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 +

    Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
  • Wszystko o legalizacji i ekspertyzie wodomierzy: 10 czerwca 2021 +

    Wszystko o legalizacji i ekspertyzie wodomierzy: 10 czerwca 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
  • 1