Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie” informuje, że w dniu 13 listopada 2020 r. wydane zostały następujące Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów:

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2020r. poz. 2004)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska Dz. U. z 2020r. poz. 2005)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2020r. poz. 2006)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Infrastruktury (Dz. U. z 2020r. poz. 2014)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r.w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej (Dz.U z 2020r. poz. 2015)

Na mocy ww. rozporządzeń dokonano zmian w zakresach działania Ministra Klimatu i Środowiska w obszarze gospodarki wodnej, w tym sektorze wod-kan. Zakres ten przydzielony został Ministrowi Infrastruktury.

Dodatkowo powołany został Pełnomocnik Rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej. Wyżej wskazanym Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Do kompetencji Pełnomocnika należy m.in. także przygotowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Poniżej w załączeniu znajdują się linki do opublikowanych Rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r.
W celu ich poprawnego otwarcia prosimy o kliknięcie prawym przyciskiem we właściwy link, a następnie z menu wybrać opcję "Otwórz link w nowej karcie/nowym oknie".

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2004

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2005

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2006

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2014

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2015

adw. Paweł Skorski
ekspert Izby

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 +

  Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
 • Wszystko o legalizacji i ekspertyzie wodomierzy: 10 czerwca 2021 +

  Wszystko o legalizacji i ekspertyzie wodomierzy: 10 czerwca 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
 • 1