Szanowni Państwo,

Z rekomendacji Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Tadeusz Rzepecki, Przewodniczący Rady Izby uczestniczy w pracach Grupy roboczej do spraw przygotowania Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS).

Poniżej informacja Pana Przewodniczącego z pierwszego spotkania Grupy:

W dniu wczorajszym, 1 kwietnia 2021 roku, odbyło się bardzo ważne spotkanie Grupy roboczej do spraw przygotowania Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS). Spotkanie on line zorganizowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej była pierwszą publiczną prezentacją programu FEnIKS, który w całości zastępuje programy infrastrukturalne pomocowe Unii Europejskiej, w tym Fundusz Spójności, z którego korzystaliśmy przez wiele lat.

W załączeniu przedstawiam zaprezentowane przez Ministerstwo dokumenty, w których można znaleźć nasza branżę i proponowane dla niej kierunki inwestycji wspieranych środkami unijnymi. Generalnie należy nastawić się na trzy główne kierunki inwestycji z wykorzystaniem środków unijnych w ramach II celu strategicznego: CEL POLITYKI 2: BARDZIEJ PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA, NISKOEMISYJNA EUROPA DZIĘKI PROMOWANIU CZYSTEJ I SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI ENERGETYKI, ZIELONYCH I NIEBIESKICH INWESTYCJI, GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM, PRZYSTOSOWANIA SIĘ DO ZMIANY KLIMATU ORAZ ZAPOBIEGANIA RYZYKU I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM.

W ramach tego celu do naszej dyspozycji będą prawdopodobnie środki z trzech celów szczegółowych:

  1. (i) Promowanie działań na rzecz efektywności energetycznej (Budowa i rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci). Moce przewidziane do dofinansowania w ramach programu krajowego - energia elektryczna - wiatr: pow. 5 MWe, - biomasa: pow. 5 MWe, - biogaz: pow 0,5 MWe, - woda: pow. 5 MWe, - promieniowanie słoneczne: pow. 0,5 Mwe. Demarkacja dotyczy sumarycznej mocy wszystkich jednostek wytwórczych wchodzących w skład projektu, moce przewidziane do dofinansowania w ramach programu regionalnego: energia elektryczna - wiatr: poniżej do 5 MWe, - biomasa: poniżej do 5MWe, - biogaz: poniżej 0,5 MWe, - woda: poniżej do 5 MWe, - promieniowanie słoneczne: poniżej 0,5 MWe, demarkacja dotyczy sumarycznej mocy wszystkich jednostek wytwórczych danego rodzaju OZE wchodzących w skład projektu. Zaproponowane limity mocy nie dotyczą projektów realizowanych przez klastry energii lub spółdzielnie energetyczne oraz projektów parasolowych.
  2. (iv) Wspieranie działań w zakresie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i odporności na klęski żywiołowe (Wsparcie na budowę i modernizację infrastruktury niezbędnej do ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody do spożycia w uzasadnionych adaptacją do zmian klimatu przypadkach) w aglomeracjach: powyżej 10 000 RLM i w zakresie 2 – 10 000 RLM.
  3. (v) Wspieranie zrównoważonej gospodarki wodnej (Kompleksowe projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej - oczyszczalnie, sieci kanalizacji i wodociągowe, osady ściekowe - w ramach KPOŚK) w aglomeracjach: powyżej 10 000 RLM i w zakresie 2 – 10 000 RLM.

Szczegóły klasyfikacji i celów szczegółowych zawarte są w załączonych dokumentach rządowych, które są poddanymi konsultacjom społecznym przed ostatecznym przedstawieniem programu Komisji Europejskiej.

W spotkaniu Grupy Roboczej uczestniczyło prawie 170 przedstawicieli wszystkich branż w Polsce, które będą beneficjentami Programu, po jednym przedstawicielu z każdej branży. Pokazuje to skalę programu i jego wagę także dla naszej branży.

I jeszcze jedna uwaga wyraźnie generowana na spotkaniu – nie będzie instrumentów bezzwrotnych dla przedsiębiorstw dużych (większość przedsiębiorstw wod – kan jest traktowanych jako przedsiębiorstwa duże – inna definicja Komisji Europejskiej – przedsiębiorstwa komunalne są zazwyczaj duże w rozumieniu kwalifikacji do projektów unijnych). Wyjątek stanowić będą projekty preferowane w polityce unijnej, czyli OZE, GOZ, energetyka odnawialna itp. – tam można liczyć na instrumenty bezzwrotne w dużych przedsiębiorstwach.

Ponadto trwa jeszcze dyskusja nad tematyką finansowania projektów wodociągowych w tym Programie – UE nie chce zgodzić się na wodę, akceptuje programy ściekowe. Ostateczne rozwiązanie może nie być korzystne dla branży wod – kan.

Szanowni Państwo,

Z uwagi na krótki termin konsultacji zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z ww. projektem oraz przedłożenie ewentualnych uwag w terminie do 8 kwietnia godz. 14:00  2021 r. drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Załączniki:

Linia demarkacyjna CP1-CP2

FEnIKS projekt 2021

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Bezpłatne webinarium: Systemy automatyki zarządzające pracą urządzeń elektrycznych i napędowych w systemach wod-kan +

    Bezpłatne webinarium: Systemy automatyki zarządzające pracą urządzeń elektrycznych i napędowych w systemach wod-kan Zapraszamy na bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, organizowane przez EATON Czytaj więcej
  • Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 +

    Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
  • 1