Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie” informuje, że Główny Inspektor Sanitarny w związku z doniesieniami prasowymi, błędnie sugerującymi, możliwość występowania zagrożenia dla ludzi wynikającego z obecności cyt. „COVID-19 w wodzie” przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zajął poniższe stanowisko:

,,Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi dostarczana w ramach systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest bezpieczna zarówno do spożycia, jak i celów gospodarczych w kontekście potencjalnego skażenia wirusem SARS-CoV-2.”

GIS w zawartym komunikacie wskazał m.in. że doniesienia prasowe nt. badania wirusa SARS-CoV-2 w ściekach lub podejmowania prac badawczo-wdrożeniowych dotyczących analizy i monitoringu biologiczno-chemicznego ścieków pod kątem obecności w nich wirusa SARS-CoV-2 odnoszą się wyłącznie do badania wirusa SARS-CoV-2 w ściekach lub wodzie powierzchniowej. Nie odnoszą się natomiast do badania wirusa SARS-CoV-2 w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Link do komunikatu GIS :

https://www.gov.pl/web/gis/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-dot-bezpieczenstwa-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-w-odniesieniu-do-wirusa-sars-cov-3 

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 +

    Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
  • Wszystko o legalizacji i ekspertyzie wodomierzy: 10 czerwca 2021 +

    Wszystko o legalizacji i ekspertyzie wodomierzy: 10 czerwca 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
  • 1