W 2015 roku łączna długości sieci kanalizacyjnej bez przyłączy do budynków i innych obiektów, na terenie całej Polski wynosiła 149 668,0 km. Oznacza to wzrost o 4,75% w odniesieniu do roku 2014, w którym długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 142 876,1 km.

Długość sieci kanalizacyjnej znajdującej się na terenach wiejskich jest obecnie większa niż na terenach miejskich i wynosi 87 631,4 km, podczas gdy długość sieci kanalizacyjnej w miastach wynosi 62 036,6 km. Należy zauważyć, że w każdym z ostatnich 5 lat przyrost długości sieci kanalizacyjnej na wsi jest bardziej dynamiczny niż długości sieci w miastach. W 2015 roku na wsi przybyło 6264,3 km (wzrost o 7,70%) nowej sieci, a w miastach 527,6 km (wzrost o 0,86%).

Tabela 1 Długość rozdzielczej sieci kanalizacyjnej w Polsce w 2015 r.

Wyszczególnienie Ogółem Miasto udział % w sieci ogółem Wieś udział % w sieci ogółem
POLSKA 149 668,0 62 036,6 41,45% 87631,4 58,55%
Łódzkie 6 507,1 3 603,7 55,38% 2903,4 44,62%
Mazowieckie 14 680,0 7 442,5 50,70% 7237,5 49,30%
Małopolskie 15 050,4 5 120,0 34,02% 9930,4 65,98%
Śląskie 15 557,3 10 162,4 65,32% 5394,9 34,68%
Lubelskie 6 278,9 2 638,3 42,02% 3640,6 57,98%
Podkarpackie 16 238,4 3 730,0 22,97% 12508,4 77,03%
Podlaskie 3 436,2 1 770,2 51,52% 1666,0 48,48%
Świętokrzyskie 6 081,5 1 790,9 29,45% 4290,6 70,55%
Lubuskie 4 181,4 2 065,8 49,40% 2115,6 50,60%
Wielkopolskie 13 114,9 5 377,7 41,00% 7737,2 59,00%
Zachodniopomorskie 7 761,8 2 925,9 37,70% 4835,9 62,30%
Dolnośląskie 10 914,9 4 860,5 44,53% 6054,4 55,47%
Opolskie 4 749,4 1 446,1 30,45% 3303,3 69,55%
Kujawsko-Pomorskie 7 887,5 3 301,7 41,86% 4585,8 58,14%
Pomorskie 10 306,0 3 521,3 34,17% 6784,7 65,83%
Warmińsko-Mazurskie 6 922,3 2 279,6 32,93% 4642,7 67,07%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu GUS „Infrastruktura komunalna w 2015r.”

Na terytorium Polski w 2015 roku znajdowało się 149 668,0 km rozdzielczej sieci kanalizacyjnej, z czego 41,45% położonych było na terenach miejskich. W poszczególnych województwach układ długości sieci w podziale na tereny miejskie i wiejskie jest zróżnicowany. Województwami, w których znaczna większość sieci kanalizacyjnej położona jest w miastach są: śląskie (65,32%), łódzkie (55,38%), mazowieckie (50,70%) oraz podlaskie (51,52%). Najmniejszy odsetek sieci kanalizacyjnej znajdującej się w miastach cechuje województwa: podkarpackie (22,97%), świętokrzyskie (29,45%), opolskie (30,45%) oraz warmińsko-mazurskie (32,93%). Jak wynika z tabeli nr 2 największą długością sieci kanalizacyjnej ogółem charakteryzują się województwa: podkarpackie (10,85%), śląskie (10,39%) oraz małopolskie (10,06%), najmniejszą zaś podlaskie (2,30%), lubuskie (2,79%) i opolskie (3,17%). Jeśli weźmiemy pod uwagę sieci położone tylko w miastach to największą jej długością cechują się województwa: śląskie (16,38%) i mazowieckie (12,00%), najmniejszą natomiast: opolskie (2,33%), świętokrzyskie (2,89%) i podlaskie (2,85%). Na terenach wiejskich w województwie podkarpackim (14,27%) i małopolskim (11,33%) znajduje się najwięcej sieci w porównaniu do ogółu sieci krajowej znajdującej się na wsi. Najmniej sieci na terenach wiejskich znajduje się w województwie podlaskim (1,90%) i lubuskim (2,41%).

Marta Wojnowska

Główny Specjalista ds. analiz ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych +

    Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Zapraszamy na bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, organizowane przez Stowarzyszenie Czytaj więcej
  • Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 +

    Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 Termin webinarium 1 lipca 2021 r., godz. 10.00 - 15.00 Tematyka Czytaj więcej
  • 1