Szanowni Członkowie Izby Gospodarczej ,,Wodociagi Polskie’’,


Rada IGWP w dniu 23.10.2017 roku przyjęła stanowisko wraz ze szczegółowymi uwagami do projektu nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, który 11 października br. skierowany został do Marszałka Sejmu (Uwagi Izby do projektu nowelizacji ustawy o ZZWZOŚ).


Ponieważ pierwsze czytanie projektu nowelizacji ma odbyć się 25 października br., przedmiotowe stanowisko wraz z uwagami zostało przekazane Posłom na Sejm RP.
Uprzejmie informujemy, że równolegle prowadzone są spotkania i rozmowy z Posłami oraz Senatorami RP.
Informujemy także, iż IGWP skierowała na ręce Pani Premier pismo dotyczące m.in.: trybu prac nad projektem nowelizacji ustawy.
Będziemy Państwa na bieżąco informować o przebiegu prac parlamentarnych.


Kierujemy do Członków Izby prośbę o wykorzystanie lokalnych kontaktów z Posłami i Senatorami RP w celu propagowania stanowiska IGWP (Stanowisko Izby Dotyczące projektu nowelizacji ustawy o ZZWZOŚ).

Dorota Jakuta
Prezes Izby

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki: 2 marca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki: 2 marca 2021 Termin webinarium 2 marca 2021 r., godz. 10.00 Kolejny termin16 Czytaj więcej
  • Wpływ Dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na branżę wod-kan: 5 marca 2021 +

    Wpływ Dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na branżę wod-kan: 5 marca 2021 Termin webinarium5 marca 2021 r., godz. 09.00 - 12.00 Tematyka webinarium Czytaj więcej
  • 1