Senat, w dniu 13.08.2020 roku, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2020r. ustawy o wsparciu rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19,przyjmuje tę ustawę bez poprawek.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy (do druku nr 431), z uwagi na sytuację związaną
z wpływem COVID-19 na gospodarkę, zakłady ubezpieczeń oferujące ubezpieczenia należności mogą znacznie obniżyć limity lub zlikwidować w ogóle ekspozycję w odniesieniu do wybranych branż, kontrahentów lub rynków. Taki scenariusz będzie zdecydowanie negatywny dla polskiej gospodarki, ponieważ polscy przedsiębiorcy będą mieli ograniczony dostęp do zabezpieczenia swoich transakcji, w wyniku czego obniżeniu mogą ulec obroty handlowe oraz potrzebna będzie dodatkowa płynność
w sytuacji ograniczenia możliwości sprzedaży w kredycie kupieckim. Jak wynika z dalszej części uzasadnienia, wsparcie rynku należności będzie miało zastosowanie do należności przedsiębiorców zdefiniowanych najszerszą w polskim ustawodawstwie definicją zawartą wart. 431Kodeksu cywilnego.

Ustawa skierowana zostanie do podpisu Prezydenta.

Adw. Paweł Sikorski

Wyszukiwanie