Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. realizuje obecnie największe w swojej historii inwestycje. Za blisko 60 mln zł brutto w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica" już zmodernizowano część gazowo-energetyczną oczyszczalni ścieków i wybudowano kanalizację sanitarną w ul. Jaworzyńskiej. Jeszcze w czerwcu br. ma zakończyć się budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowodworskiej, a w trzecim kwartale oddane do użytku mają być: suszarnia osadów ściekowych w Zakładzie Oczyszczania Ścieków i zmodernizowany Zakład Produkcji Wody.

Modernizacja części gazowo-energetycznej oczyszczalni ścieków przyniosła spółce wymiernie korzyści technologiczne, ekologiczne i finansowe.

Inwestycja objęła modernizację instalacji biogazu wraz z wprowadzeniem procesu pozyskania energii elektrycznej i cieplnej poprzez spalanie go w agregatach kogeneracyjnych.  Ponadto wykonano hermetyzację otwartych dotąd obiektów tej części oczyszczalni, stanowiących istotne źródło substancji złowonnych. Zanieczyszczone powietrze oczyszczane jest w specjalnym  biofiltrze.

Dzięki budowie kanalizacji sanitarnej w ulicach Jaworzyńskiej (na odcinku od obwodnicy do byłego szpitala położniczego) i Nowodworskiej (na odcinku od ul. Jaworzyńskiej do ul. Zamiejskiej) możliwe jest przyłączenie się do sieci nowych odbiorców. Dzięki podłączeniu zwiększy się komfort życia mieszkańców, a także podniesie się standard nieruchomości. 

Bardzo istotna z punktu widzenia spełnienia unijnych norm prawnych w zakresie osadów ściekowych i składowania odpadów jest budowa suszarni na terenie oczyszczalni ścieków. Umożliwi ona utylizację wysuszonych osadów poprzez współspalanie w cementowni.

Natomiast dzięki modernizacji Zakładu Produkcji Wody przedsiębiorstwo udoskonali technologię uzdatniania wody  utrzymując tym samym wysokie standardy. Podwójna filtracja i instalacja lampy UV jeszcze bardziej zwiększą poziom bezpieczeństwa wody dostarczanej mieszkańcom. Inwestycja zapewni odbiorcom wodę najwyższej jakości przez wiele kolejnych lat. Nowe oblicze zyskają też obiekty ZPW z zewnątrz. Poprawi się estetyka i właściwości termoizolacyjne budynków.

LPWiK S.A. realizuje również Projekt w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica, etap II - opracowanie dokumentacji". Planowany koszt realizacji projektu wynosi prawie 500 tys. zł a maksymalna kwota dofinansowania to ponad 300 tys. zł. Realizowany już Projekt obejmuje:
- wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację oczyszczalni ścieków w części mechanicznej,
- wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem od ul. Szczytnickiej do ul. Pątnowskiej,
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wody i kanalizacji sanitarnej na terenie byłej jednostki wojskowej przy Al. Rzeczypospolitej,
- opracowanie studium wykonalności dla wnioskowanych zadań;
- opracowanie dokumentacji dotyczącej aktualizacji granic aglomeracji Legnica.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 17 maja 2021 +

    Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 17 maja 2021 Termin webinarium 17 maja 2021 r., godz. 09.00 - 14.00 Tematyka Czytaj więcej
  • Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 +

    Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
  • 1