W ramach działalności spółki Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” w Nysie realizowane są  zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, w tym  modernizacja i rozbudowa  sieci wodociągowej, sieci  kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków.

W roku 2013 rozpoczęto realizację dwóch ważnych inwestycji, mających na celu zminimalizowanie kosztów eksploatacyjnych Oczyszczalni Ścieków w Nysie. Przedsięwzięcia te są trudne w przygotowaniu i realizacji ze względu na konieczność utrzymania ciągłej pracy obiektu, przy zachowaniu reżimu technologicznego i utrzymania właściwych parametrów jakościowych oczyszczanych ścieków.

Pierwszą z nich była modernizacja systemu energetycznego Oczyszczalni Ścieków w Nysie, polegająca na zaprojektowaniu, zainstalowaniu i uruchomieniu agregatu kogeneracyjnego zasilanego biogazem. Nowy agregat prądotwórczy umożliwia zwiększenie produkcji tzw. „zielonej” energii elektrycznej, a co za tym idzie zmniejszenie zużycia energii produkowanej w sposób konwencjonalny. Równocześnie nowo wybudowany system umożliwia  pełne wykorzystanie energii cieplnej powstałej podczas produkcji energii elektrycznej.

W ramach tego przedsięwzięcia wymienione zostały również wyeksploatowane sieci biogazu i  urządzenia tj.  zbiornik biogazu, pochodnia biogazu oraz stacja odsiarczania biogazu.

Inwestycja została zakończona w październiku 2014r., a jej realizacja była możliwa dzięki  pożyczce pochodzącej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Wykorzystując swoje wcześniejsze doświadczenia w wydatkowaniu środków unijnych na realizację inwestycji, Spółka Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” w roku 2013 rozpoczęła przygotowania do aplikowania o środki na realizację projektu pn. "Poprawa efektywności działania oczyszczalni ścieków aglomeracji Nysa" . W ubiegłym roku, Spółka uzyskała pozytywną ocenę wniosku i podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet I, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Przedmiotem projektu jest dostawa i wdrożenie systemu monitorująco-sterowniczego oczyszczalni ścieków w Nysie, w zakresie:

  • wymiany obecnego wyeksploatowanego i przestarzałego technicznie opomiarowania technologicznego obiektów oczyszczalni z równoczesną rozbudową aparatury kontrolno-pomiarowej;
  • wymiany pomp w maszynowni wydzielonych komór fermentacyjnych;
  • instalacji układów łagodnego rozruchu pomp z silnikami dużej mocy;
  • wymianę lub instalację falowników, sterujących praca pomp.

W wyniku realizacji projektu będzie możliwe bardziej efektywne sterowanie oraz pełny monitoring prowadzonych procesów technologicznych, uzyskanie oszczędności energetycznych i mniejszego zużycia urządzeń. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca 2015r.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.