Na Oczyszczalni Ścieków Jeleń Dąb zakończyła się hermetyzacja osadnika wstępnego i komory  hydrolizy. Na ukończeniu jest także remont oraz montaż instalacji w reaktorze biologicznym. 

Hermetyzacja osadnika wstępnego to złożone działania, mające na celu zmniejszenie uciążliwości zapachowych, a raczej przenikania ich poza teren oczyszczalni.

Modernizacja osadnika wstępnego obejmowała naprawę powłok betonowych, montaż nowego zgarniacza oraz wykonanie hermetyzacji czyli uszczelnienie osadnika wstępnego. Na osadniku została zabudowana pokrywa o średnicy 36 metrów. Pokrywa ta wykonana jest z kompozytu żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym. Dodatkowo obok osadnika został umieszczony bio – filtr, do którego szczelną instalacją są odprowadzane nieprzyjemne zapachy, emitowane przez ścieki.

W ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej, Polowej, Pionierów, Cmentarnej i części ulicy Sławkowskiej wyremontowana zostanie sieć wodociągowa wraz z przyłączami. Przez okres zimowy przygotowany został projekt. Teraz ruszyły prace w terenie.

W okresie przygotowawczym, tj. zimą i wczesną wiosną, mieszkańców ulic odwiedzali przedstawiciele firmy projektowej. Zbierali oni dane dotyczące m.in. przebiegu instalacji wodociągowej na prywatnych posesjach.

Budowa kanalizacji w Jaworznie, która obejmowała sześć północnych dzielnic, czyli 100 km sieci dla blisko 5 tysięcy posesji i 13 tysięcy mieszkańców, to odpowiedni moment
by uporządkować cały system związany z odprowadzaniem nieczystości ciekłych w mieście. Od ponad roku funkcjonariusze straży miejskiej wraz z pracownikami MPWiKu odwiedzają gospodarstwa domowe, sprawdzają m.in. prawidłowość funkcjonowania przydomowych zbiorników, częstotliwość ich opróżniania, a także legalność podłączeń do sieci sanitarnej.

Wielkimi krokami zbliża się koniec prac modernizacyjnych na Oczyszczalni Ścieków Jeleń Dąb, które trwają już ponad rok. Rozpoczęły się w marcu 2014 roku i zgodnie z planem mają  zakończyć się w lipcu 2015 roku.

Wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. W nowym reaktorze oczyszczane są już ścieki, a stary poddawany jest renowacji. Niebawem rozpocznie się na nim montaż nowych barierek oraz podestów. W przygotowaniu jest także montaż nowego separatora piasku oraz pomp w komorze wstępnej denitryfikacji. Zupełnie nowy wygląd i blask zyskały już także osadniki wtórne wraz z mieszalnikami. Służą one do oddzielenia osadu czynnego (żywych bakterii) od oczyszczonych ścieków. – tłumaczy rzecznik MPWiK Sławomir Grucel.   

ŚPWiK w Świdnicy prowadzi wieloletni plan modernizacji oraz rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w celu zwiększenia bezawaryjności sieci, zapewnienia ciągłości dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem.

W roku 2014 ŚPWiK w Świdnicy zrealizowała następujące inwestycje , modernizacje:

1. Modernizacja ciągu technologicznego przygotowania i tłoczenia nasyconego wodnego roztworu wodorotlenku wapnia dla ZUW Pszenno pod kątem pełnej automatyzacji procesu -530 tys. zł.

W ramach modernizacji przebudowano układ alkalizacji wody w celu korekty pH, polegający na stosowaniu nasyconego roztworu wodorotlenku wapnia. Wcześniej dozowano mleko wapienne, które powodowało zarastanie instalacji dozowania co znacznie utrudniało eksploatację zakładu. Modernizacja obejmowała m.in. :

Obecnie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach kontynuuje realizację rozpoczętego od 2010r. Projektu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap”. W jego ramach wybudowano już 2,5 km kanalizacji sanitarnej, 2,1 km kanalizacji deszczowej i zmodernizowano 2,3 km wodociągu w rejonie ulicy Dolna Wieś.

14.03.2013r. zakończono modernizację Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach przy ul. Edisona. Dokładnie 24 miesiące zajęła rozbudowa oczyszczalni o nowe obiekty technologiczne, oraz hermentyzację obiektów istniejących w celu eliminacji nieprzyjemnych zapachów. Modernizacja COŚ umożliwia spełnienie przez Miasto Gliwice unijnej Dyrektywy Rady dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych nr 91/271/EWG, oraz przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. W ramach modernizacji Centralna Oczyszczalnia Ścieków została rozbudowana i unowocześniona. Powstały m.in. czwarty reaktor biologiczny, osadnik wtórny, hale magazynowe osadów, dwie wydzielone komory fermentacyjne. Dla mieszkańców modernizacja oczyszczalni oznacza przede wszystkim koniec uciążliwości zapachowych. Ostania ze zmian, obok innych rozwiązań, pozwoliła usunąć złowonność obiektu i stała się kolejnym argumentem za odwiedzeniem mieszczącego się na terenie oczyszczalni Muzeum Techniki Sanitarnej.

W ramach działalności spółki Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” w Nysie realizowane są  zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, w tym  modernizacja i rozbudowa  sieci wodociągowej, sieci  kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków.

W roku 2013 rozpoczęto realizację dwóch ważnych inwestycji, mających na celu zminimalizowanie kosztów eksploatacyjnych Oczyszczalni Ścieków w Nysie. Przedsięwzięcia te są trudne w przygotowaniu i realizacji ze względu na konieczność utrzymania ciągłej pracy obiektu, przy zachowaniu reżimu technologicznego i utrzymania właściwych parametrów jakościowych oczyszczanych ścieków.

W dniu 8 maja 2014 roku w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. podpisana została umowa z Inżynierią Rzeszów S.A. na wykonanie rozbudowy (modernizacji) ciągu biologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w Rzeszowie. Modernizowana oczyszczalnia ścieków obsługuje mieszkańców miasta Rzeszowa oraz część ościennych gmin. Wartość umowy po przeprowadzonym przetargu to 44 034 000 zł brutto. Koszt całej inwestycji, łącznie z nadzorem Inżyniera Kontraktu i opracowaniem dokumentacji projektowej, w ramach której realizowana jest przedmiotowa umowa to 45 733 336 zł brutto. Dokumentacja projektowa przygotowana została przez Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD-WARSZAWA Sp. z o.o. Funkcję Inżyniera Kontraktu pełni ECM GROUP Polska S.A.

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. realizuje obecnie największe w swojej historii inwestycje. Za blisko 60 mln zł brutto w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica" już zmodernizowano część gazowo-energetyczną oczyszczalni ścieków i wybudowano kanalizację sanitarną w ul. Jaworzyńskiej. Jeszcze w czerwcu br. ma zakończyć się budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowodworskiej, a w trzecim kwartale oddane do użytku mają być: suszarnia osadów ściekowych w Zakładzie Oczyszczania Ścieków i zmodernizowany Zakład Produkcji Wody.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie obecnie realizuje inwestycję pn.: „Zagospodarowanie otworu studziennego nr 61 zlokalizowanego w Przymiłowicach, Gmina Olsztyn”. Głównym zadaniem ujęcia będzie zaopatrzenie mieszkańców miejscowości znajdujących się w najbliższym otoczeniu studni nr 61 zlokalizowanej w Przymiłowicach w wodę przeznaczoną do spożycia o najlepszych walorach organoleptycznych.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 17 maja 2021 +

    Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 17 maja 2021 Termin webinarium 17 maja 2021 r., godz. 09.00 - 14.00 Tematyka Czytaj więcej
  • Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 +

    Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
  • 1