Zatwierdzanie dyrektywy wchodzi w ostatnią fazę. Powstał już ostateczny tekst angielski, który najprawdopodobniej bez zmian zostanie zatwierdzony przez COREPER (komitet stałych przedstawicieli krajów członkowskich Unii Europejskiej przy Radzie w Brukseli w randze ambasadorów oraz ich zastępców) w dniu 14 października. COREPER będzie rekomendować Radzie przyjęcie tekstu bez poprawek. Podczas gdy w marcu 2020 r. Rada osiągnęła porozumienie polityczne w sprawie jej stanowiska w pierwszym czytaniu, 23 października Rada zatwierdzi zapewne dyrektywę w pierwszym czytaniu, co oznacza, że Parlament przyjmie stanowisko we wczesnym drugim czytaniu na jednym z przyszłych posiedzeń plenarnych (listopad, może grudzień). Powstała już także ostateczna wersja polska dyrektywy.

W swoim ostatecznym stanowisku Rada podkreśla, że w wyniku konsultacji społecznych i ocenie sprawności i działania regulacyjnego (REFIT) dyrektywy 98/83 / WE 9 stało się jasne, że cztery jej obszary dają możliwość wprowadzenia ulepszeń. Aby zaradzić zidentyfikowanym niedociągnięciom, wniosek dotyczący przekształcenia skoncentrował się na aktualizacji standardów jakości wody, wprowadzeniu podejścia opartego na ryzyku, poprawie informacji o jakości wody dostarczanej konsumentom oraz poprawie dostępu do wody. Ponadto we wniosku określono również minimalne wymagania higieniczne dla materiałów mających kontakt z wodą pitną. Rada podkreśla także znaczenie uregulowania kwestii wycieków i pojawienia się nowych parametrów na liście obserwacyjnej (m.in. mikroplastik).

Z początkiem przyszłego roku powinny więc rozpocząć się prace nad implementacja dyrektywy do prawa krajowego. Oznacza to zmianę ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (...) i Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Klara Ramm,

ekspert IGWP

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 +

    Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
  • Wszystko o legalizacji i ekspertyzie wodomierzy: 10 czerwca 2021 +

    Wszystko o legalizacji i ekspertyzie wodomierzy: 10 czerwca 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
  • 1