Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej wraz z Państwowym Gospodarstwem Wody Polskie zaprasza przedstawicieli samorządów (gmin wiodących w aglomeracji) na spotkania konsultacyjne w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko szóstej aktualizacji KPOŚK (VI AKPOŚK).

Projekt VI AKPOŚK dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod linkiem:
https://bip.mos.gov.pl/dostep-do-informacji/konsultacje-krajowego-programu-oczyszczania-sciekow-komunalnych/

Projektowana aktualizacja KPOŚK jest katalogiem inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej niezbędnych do zrealizowania w latach 2021 – 2027, biorąc pod uwagę zapewnienie zgodności z dyrektywą Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych, tzw. dyrektywą ściekową. Identyfikuje ona faktyczne potrzeby w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej w celu wywiązania się ze zobowiązań traktatowych. Dlatego podkreślamy konieczność potwierdzenia danych zawartych w projekcie VI AKPOŚK dotyczących Państwa aglomeracji.

Spotkania konsultacyjne odbędą się w listopadzie br. w formie on-line.

Spotkania przewidziane są w podziale na poszczególne obszary administrowania Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie. W związku z tym organizatorzy proszą o zgłaszanie się przedstawicieli poszczególnych samorządów w gminach wiodących, z uwzględnieniem obszaru administrowania RZGW na jakim znajduje się dana gmina, odpowiednio w terminach:

 • 17.11.2020 - RZGW Kraków
 • 18.11.2020 - RZGW Rzeszów + Lublin
 • 19.11.2020 - RZGW Gliwice
 • 24.11.2020 - RZGW Gdańsk + Białystok
 • 25.11.2020 - RZGW Bydgoszcz + Szczecin
 • 26.11.2020 - RZGW Poznań
 • 1.12.2020 - RZGW Warszawa
 • 2.12.2020 - RZGW Wrocław

W związku z planowanymi spotkaniami, z adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., na adresy e-mail urzędów gmin wiodących w aglomeracjach zostało przesłane zaproszenie do udziału w spotkaniu, wraz z dedykowanym adresem do strony internetowej, na której zamieszczono formularz zgłoszeniowy.

Przypominamy o potwierdzeniu danych zawartych w projekcie VI AKPOŚK dotyczących Państwa aglomeracji.

W związku z tym, zachęcamy przedstawicieli gmin w aglomeracji do zarejestrowania się na spotkanie konsultacyjne poprzez formularz internetowy i uczestnictwo w tym wydarzeniu.

Po zakończeniu procesu rejestracji, do zgłoszonych przedstawicieli samorządów zostanie wysłany
e-mail z potwierdzeniem udziału w spotkaniu oraz linkiem do spotkania on-line.

Jeden link można wykorzystać wyłącznie dla jednego stanowiska komputerowego/urządzenia mobilnego. Podczas spotkania możliwe będzie zadawanie pytań dotyczących konsultowanych dokumentów na czacie spotkania, jednakże zachęcamy Państwa do ich wcześniejszego przesyłania na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 +

  Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
 • Wszystko o legalizacji i ekspertyzie wodomierzy: 10 czerwca 2021 +

  Wszystko o legalizacji i ekspertyzie wodomierzy: 10 czerwca 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
 • 1