Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” informuje, iż na stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ukazała się odpowiedź Piotra Dziedzica – podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na interpelację poselską nr 12443 posła Tomasza Piotra Nowaka w sprawie stosowania przepisów o podmiotach powiązanych w Jednolitym Pliku Kontrolnym.

Chodzi o obowiązek stosowania oznaczenia „TP” w ewidencji sprzedaży przez spółki komunalne z wyłącznym udziałem jednostki samorządu terytorialnego. Treść odpowiedzi dostępna jest pod tym linkiem:

Plik PDF do pobrania

Jak wynika z odpowiedzi „w przypadku transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi jedynie poprzez udziały jednostki samorządu terytorialnego, nie powstaje konieczność stosowania oznaczenia „TP” w nowym JPK_VAT z deklaracją”.

Podkreślić jednak należy, że brak takiego obowiązku nie ma pokrycia w obowiązujących przepisach prawa. Zgodnie bowiem z treścią § 10 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1127) ewidencja sprzedaży VAT ma zawierać oznaczenie „TP” dotyczące istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług”.

Marcin Błędzki
główny specjalista ds. ekonomicznych IGWP

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 17 maja 2021 +

    Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 17 maja 2021 Termin webinarium 17 maja 2021 r., godz. 09.00 - 14.00 Tematyka Czytaj więcej
  • Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 +

    Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
  • 1