Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie” uprzejmie informuje, że 23 grudnia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Izba będzie aktywnie uczestniczyć w pracach się nad implementacją nowej dyrektywy do prawa krajowego. Oznaczać to będzie m.in. nowelizację ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zachęcamy Państwa do udziału w webinariach organizowanych przez IGWP dotyczących wpływu dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na branżę wod-kan.

Szczegółowe informacje i terminy webinariów dostępne są TUTAJ

W załączeniu opublikowany tekst dyrektywy, w języku polskim i angielskim.

Tekst dyrektywy w języku polskim

Tekst dyrektywy w języku angielskim

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 +

    Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
  • Wszystko o legalizacji i ekspertyzie wodomierzy: 10 czerwca 2021 +

    Wszystko o legalizacji i ekspertyzie wodomierzy: 10 czerwca 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
  • 1