Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” uprzejmie informuje, że w dniu 09.02.2021 na stronie Rządowego Centrum Legislacji udostępniony został kolejny projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

IGWP zgłosiła uwagi do wcześniejszych wersji projektu, które jak wynika zarówno z treści aktualnego projektu jak z przebiegu konsultacji, w części zostały uwzględnione. Uchwała aglomeracyjna myśl projektu nie ma już stanowić załącznika do wniosku o zatwierdzenie taryfy, kolejna zmiana uwzględnia również sytuację, gdy uchwała aglomeracyjna w ogóle nie została podjęta przez Radę Gminy. Jednakże kolejna zmiana polegająca na modyfikacji treści samego wniosku, czyni uwagi Izby w pozostałym zakresie nadal zasadnymi.

Poniżej zamieszczony został do pobrania projekt ww rozporządzenia wraz z załącznikiem

Projekt rozporządzenia MI do pobrania

Załącznik do projektu MI

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 +

    Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
  • Wszystko o legalizacji i ekspertyzie wodomierzy: 10 czerwca 2021 +

    Wszystko o legalizacji i ekspertyzie wodomierzy: 10 czerwca 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
  • 1