Pół miliarda litrów zaoszczędzonej wody, czyli tyle, ile w ciągu roku potrzebuje 20 000 osób i zdecydowanie szybsza reakcja na awarie wodociągowe. Teraz awarie są lokalizowane i usuwane już w ciągu 72 godzin. Wcześniej trwało to nawet 180 dni.
A wszystko dzięki nowoczesnemu systemowi SmartFlow, którego zadaniem jest monitorowanie pracy sieci wodociągowej i lokalizowanie wszelkich nieprawidłowości w przepływie wody.

 

 

System został opracowany przez specjalistów z gliwickiej firmy Future Processing i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu. Stanowi narzędzie do inteligentnego zarządzania siecią wodociągową.

SmartFlow na bieżąco kontroluje przepływ wody w sieci wodociągowej funkcjonującej na danym obszarze i lokalizuje wszelkie, występujące w tym procesie nieprawidłowości. Szczególnie istotne są ukryte wycieki wody, które stanowią najtrudniejszy do wykrycia typ awarii oraz niekontrolowane pobory. Umożliwia szybszą reakcję na nieprawidłowości i zdecydowanie skraca czas wykrywania i usuwania problemu. To oznacza mniejszą liczbę poważnych i długotrwałych awarii, a tym samym mniejszy dyskomfort dla mieszkańca.

Sposób działania systemu SmartFlow

W skład systemu wchodzi sieć przepływomierzy zainstalowanych na sieci wodociągowej, rozmieszczonych na całym obszarze objętym jego działaniem oraz bardzo szybka aplikacja. System korzysta także z danych geolokalizacyjnych GIS (ang. Geographic Information System) i tych dostarczanych przez wodomierze główne.

Czujniki, w czasie rzeczywistym, monitorują pracę sieci wodociągowej, a zebrane dane przesyłają do systemu, aplikacji. Tam dane są automatycznie przetwarzane, analizowane i kalkulowane. Zebrane w ten sposób informacje o pracy wodociągu są wizualizowane w postaci generowanych przez system wykresów. Wszelkie zlokalizowane nieprawidłowości w przepływie wody są wyświetlane na mapie miasta w postaci powiadomień (alarmów). Takie powiadomienie stanowi wskazówkę dla diagnostów i brygad wodociągowych, do których należy precyzyjna lokalizacja wycieku oraz jego usunięcie.

Podział miasta na strefy DMA

System SmartFlow może funkcjonować na sieci wodociągowej podzielonej na strefy DMA (ang. District Metered Area). Każda strefa jest wyposażona w przepływomierze umieszczone na „wejściach” i „wyjściach” ze strefy oraz zdalnie odczytywane wodomierze główne. Umożliwia to bilansowanie wody, które polega na porównaniu ilości wody napływającej i wypływającej z uwzględnieniem sprzedaży wody w strefie. Dodatkowo system monitoruje tzw. nocne przepływy wody, które codziennie rano analizują diagności.

Tym sposobem system jest w stanie wskazać miejsca, w których doszło do ukrytego wycieku wody. Wykrycie takiego wycieku jest możliwe tylko przy użyciu specjalistycznych loggerów szumu. Jednak dzięki temu, że system SmartFlow wskaże dokładny obszar miasta, w którym namierzył nieprawidłowość, wodociągowcy badając sieć już w terenie, przy zastosowaniu metody akustycznej, są w stanie określić miejsce wystąpienia wycieku z dokładnością nawet do jednego metra.

Takie podejście nie musi być jedyne. System można wdrożyć także w mieście, w którym wodociąg nie został podzielony na strefy DMA. W takim przypadku system monitoruje sieć w całości – tłumaczy Monika Brachmańska Business Line Manager komórki Smart City firmy Future Processing. – SmartFlow jest produktem, który ciągle się rozwija – dodaje.

Korzyści

SmartFlow to kompleksowe rozwiązanie. Wszystkie dane o pracy sieci wodociągowej znajdują się w jednym miejscu. Dane są poddawane automatycznej analizie, która dzięki systemowi jest łatwiejsza i szybsza. Analizowanych jest wiele parametrów.

Inteligentne narzędzie jakim jest SmartFlow pomoże przedsiębiorstwu wodociągowemu wykryć ukryte wycieki wody już w ciągu 72 godzin. Dotychczas zajmowało to nawet 180 dni. Tym samym przedsiębiorstwo realnie zmniejsza straty wody. Ponadto, dzięki danym historycznym, które przechowuje system i wykresom parametrów, diagnosta może zweryfikować zasadność alarmu i zbadać przyczynę wystąpienia zakłóceń.

Kompleksowa usługa

SmartFlow nie jest zamkniętym produktem. Jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa wodociągowego. – Pamiętajmy, że każda gmina mierzy się z innymi wyzwaniami, każde przedsiębiorstwo posiada swoją specyfikę funkcjonowania – mówi Monika Brachmańska. Dlatego pierwszym krokiem ekspertów z Future Processing jest identyfikacja potrzeb Klienta, a dopiero potem system jest personalizowany pod kątem zastałej infrastruktury, systemów informatycznych i procesów przedsiębiorstwa oraz mierzonych wskaźników. Klient otrzymuje także rekomendacje usprawnień.

I tak, w odpowiedzi na potrzeby Klienta:

  • Organizowane są warsztaty, które mają na celu poznanie przedsiębiorstwa i jego potrzeb,
  • Przeprowadzany jest audyt systemów informatycznych, infrastruktury – opomiarowania i specyfiki, procesów biznesowych,
  • Przygotowywana jest oferta na wdrożenie spersonalizowanego rozwiązania SmartFlow,
  • Oferowana jest usługa gwarancyjna i wsparcie techniczne.

Udane wdrożenie we Wrocławiu

Narzędzie SmartFlow skutecznie wykorzystywane jest już w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu, które jest dostawcą usług wodociągowo-kanalizacyjnych dla aglomeracji wrocławskiej.

System obejmuje ponad 80 % miasta, a wdrażany był we wrocławskim MPWiK etapami. Wdrożenie zakończyło się w 2016 r. Dzisiaj SmartFlow przynosi konkretne oszczędności. Już w pierwszym roku pomógł wykryć awarie, dzięki czemu udało się zaoszczędzić w sumie pół miliarda litrów wody. Spadły także straty wody i zdecydowanie skrócił się czas wykrywania i usuwania awarii wodociągowych.

Aplikacja w łatwy i przejrzysty sposób pozwala na monitorowanie parametrów sieci wodociągowej. System powiadomień i alertów wskazuje dyspozytorom strefy DMA oraz punkty pomiarowe, w których zostały wykryte anomalie. Daje to możliwość szybszej i precyzyjniejszej reakcji służb wodociągowych na pojawienie się potencjalnego wycieku czy też nielegalnego poboru wody. Jest to z pewnością przełomowe rozwiązanie w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, jakiego nie ma jeszcze nigdzie w Polsce – mówi Tomasz Konieczny dyrektor Centrum Nowych Technologii MPWiK S.A. we Wrocławiu. – To dla branży atrakcyjne rozwiązanie, szczególnie, że po nowelizacji Ustawy Prawo Wodne koszt pozyskania wody ze środowiska może wzrosnąć dziesięciokrotnie, co podniesie koszty produkcji wody zdatnej do picia dla mieszkańców. Wierzymy, że rozwiązanie SmartFlow pomoże tym firmom utrzymać cenę wody na najniższym możliwym poziomie – dodaje.

Obszar Wrocławia został podzielony na 68 stref DMA. Strefy te są zbilansowane zgodnie z metodologią IWA (ang. International Water Association) na podstawie danych pochodzących z przepływomierzy strefowych i wodomierzy. IWA to międzynarodowe stowarzyszenie zajmujące się wprowadzeniem standardów i dobrych praktyk w obrębie zrównoważonej gospodarki zasobami wodnymi. Dostarcza ono zbiór wskaźników, które pozwalają ocenić stan sieci wodociągowej oraz występujących w niej strat wody.

Podsumowując, zastosowanie SmartFlow pozwala zwiększyć kontrolę nad siecią wodociągową. Dzięki jego działaniu zarządzanie siecią jest efektywne, bo służby wodociągowe mogą szybciej reagować na awarie; ekonomiczne, bo przedsiębiorstwo minimalizuje straty wody i ekologiczne, bo ograniczenie strat wody to także przeciwdziałanie suszy hydrologicznej.

Informacje o systemie SmartFlow można znaleźć na stronie www.smart-flow.eu.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła