W dniu 28 maja, w Instytucie Ochrony Środowiska  odbyło się spotkanie w sprawie weryfikacji technologii środowiskowych Unii Europejskiej.

Świadectwo ETV polega na weryfikacji parametrów nowej technologii przez niezależnych ekspertów, pod względem wpływu na środowisko naturalne. Rozwiązania przewidziane do weryfikacji muszą być gotowe do komercjalizacji i wykazywać potencjał innowacyjności. Program ETV został wprowadzony jako pilotaż w celu weryfikacji około 100 technologii. Obejmuje następujące obszary:

- oczyszczanie ścieków, uzdatnianie wody do picia i monitorowanie jakości wody,

- materiały, odpady i zasoby,

- technologie energetyczne.

Podczas spotkania zaprezentowano założenia certyfikacji  ETV. Następnie dwóch producentów, którzy taki certyfikat już uzyskali,  podzieliło się swoimi spostrzeżeniami.  Według nich ETV nie stwarza znaczącej przewagi konkurencyjnej, szczególnie w Polsce. W zamówieniach publicznych można wskazać konieczność posiadania certyfikatu, jednak jeśli wskazuje się ETV, trzeba dopuścić  weryfikację równoważną, zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.  Być może jest kwestią czasu to, aby użytkownicy technologii zwracali więcej uwagi na kwestie certyfikatów środowiskowych.

Więcej o ETV można znaleźć na stronie https://ec.europa.eu/environment/ecoap/etv/

Klara Ramm
Ekspert IGWP

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.