„W dniu 28 czerwca odbyło się spotkanie w NFOŚiGW w sprawie współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej i ściekowej z Ukrainą i Białorusią. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Centrum Projektów Europejskich oraz IGWP.

Oto poruszone tematy:

  • Trwają negocjacje porozumienia w sprawie współpracy na wodach granicznych z Białorusią. Jego celem jest utrzymanie i ochrona przed zanieczyszczeniem oraz odpowiednie wykorzystanie wody  we wspólnej zlewni obu krajów.
  • MGMiŻŚ poinformowało o posiedzeniu w sprawie współpracy na wodach granicznych z Ukrainą. Wskazano na konieczność umowy w sprawie współpracy na transgranicznej rzece Bug pomiędzy Polską, Ukraina i Białorusią.
  • MGMiŻŚ koordynuje z polskiej strony projekt UNESCO  na rzecz zlewni Bugu, Niemna, części Sanu. Trwają prace przygotowawcze. Białoruś i Ukraina to beneficjenci projektu (w ramach GEF,- Fundusz na Rzecz Globalnego Środowiska). Polska ma wspierać kraje partnerskie, dzielić się wiedzą, pomagać w dostosowaniu przepisów, organizacji monitoringu. Koszt projektu to  12 mln dolarów.
  • CPE  poinformowało o kolejnym forum rozwoju lokalnego, które odbyło się w Truskawcu.  Była to okazja do wymiany doświadczeń zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym, w ramach regionu karpackiego. Powstała idea opracowania strategii karpackiej w ramach nowej perspektywy finansowej UE.
  • CPE Jest także koordynatorem unijnego  projektu Polska-Białoruś-Ukraina funkcjonującego już od 15 lat. Są tu między innymi projekty z zakresu budowy sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków.
  • NFOŚiGW poinformował, iż mógłby zintensyfikować działania na rzecz krajów sąsiednich w ramach wykorzystania środków unijnych na wsparcie Ukrainy i Białorusi. Poszukuje sprzymierzeńców tej idei wśród innych ministerstw (spraw zagranicznych, środowiska).
  • NFOŚiGW poinformował o realizacji memorandum z wodociągami Lwowa i miastem Lwów. Trwają prace przygotowawcze do projektu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków dla Lwowa. Finansowanie może pochodzić ze środków statutowych NF. Ponadto trwa nabór wniosków o dofinansowanie dla  ukraińskich i białoruskich samorządów.
  • NFOŚiGW otrzymał zaproszenie na Eco-Forum we Lwowie (12-13 września br.). Izba została  zaproszona do współpracy w działaniach na rzecz  tego przedsięwzięcia. Stwierdzono, że byłaby to bardzo dobra okazja do zaprezentowania się przez polskie firmy.

Klara Ramm
ekspert IGWP 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.