W środę 4 grudnia zakończyła się VI edycja Konferencji WODA.ŚCIEKI.OSADY, podczas której przedstawiciele naszej branży, świata nauki i eksperci przez dwa dni dzielili się swoja wiedzą z zakresu najistotniejszych dla branży wod – kan zagadnień.


O wodzie
Pierwszego dnia poruszyliśmy tematy związane ze zmianami klimatu i ich wpływem na bezpieczeństwo dostaw wody. O suszy w świecie zmodyfikowanym przez człowieka mówiła dr hab. Tamara Tokarczuk profesor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego, a bardzo interesującą prelekcję na temat „Czy woda w Polsce staje się na wagę złota? wygłosił Prof. Zbigniew Karaczun z warszawskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
W tym samym bloku o swoich doświadczeniach związanych z tegoroczną susza opowiadali przedstawiciele MPWiK we Wrocławiu, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp z .o. o. w Skierniewicach, Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej „MZGK Sp. z o.o. w Karpaczu oraz Aquannet S. A.
Ta cześć konferencji zakończyła się debatą na temat przyszłości wodociągów wobec zmian klimatu, którą poprowadziła ekspert IGWP w Eureau Klara Ramm.
W drugim bloku dużo uwagi poświęciliśmy tematowi nowelizacji Dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wśród prelegentów znaleźli się Małgorzata Bogucka - Szymalska z departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ. O nowych zanieczyszczeniach w wodzie do picia mówił dr inż. Tadeusz Bochnia z Wodociągów Miasta Krakowa. Natomiast Andrzej Wiśniewski Prezes Wodociągów Płockich podzielił się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami związanymi z zarzadzaniem kryzysowym w zaopatrzeniu w wodę spowodowanym pogorszeniem jakości wody w Wiśle.
Debatę na temat wyzwań związanych z nowa Dyrektywą w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi poprowadziła Halina Urbańska – Kozłowska.
Na koniec tego pracowitego i obfitującego w ważne rozmowy dnia zaprosiliśmy naszych gości do Teatru Sabat Małgorzaty Potockiej na bankiet i Rewię Filmową.
O ściekach
Drugi dzień konferencji w całości poświęcony był tematowi ścieków. Pierwsze dwa wystąpienia dotyczyły omówienia wniosków wypracowanych podczas zorganizowanych przez IGWP warsztatów o Dyrektywie ściekowej. Przebieg warsztatów podsumował Bartosz Łuszczek z Wodociągów Miasta Krakowa, a o kluczowych dla branży problemach związanych z wprowadzaniem ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych mówiła Mirosława Dominowska z ZWiK w Szczecinie. Tą cześć konferencji uzupełnił swoim wystąpieniem Mikołaj Maśliński z MM Doradztwo Prawne wykładem na temat uwarunkowań prawnych zagospodarowania ścieków przemysłowych na tle doświadczeń przedsiębiorstw wod-kan, a Magdalena Pochwalska, prezes Sosnowieckich Wodociągów przybliżyła słuchaczom temat gospodarowania nieczystościami ciekłymi i komunalnymi osadami ściekowymi na terenach nie uzbrojonych w sieć kanalizacji sanitarnej.
W ostatnim konferencyjnym bloku tematycznym poruszyliśmy ważny temat mikrozanieczyszczeń. O punktowych źródłach mikrozanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska mówiła dr hab. Inż. Aneta Łuczkiewicz profesor Politechniki Gdańskiej. Temat technologii usuwania mikrozanieczyszczeń ze ścieków oczyszczonych biologicznie omówiła przedstawicielka tej samej uczelni dr hab. inż. Sylwia Fadula – Książek, a wystąpienia swoich koleżanek z Politechniki Gdańskiej podsumowała dr inż. Anna Remiszewska – Skwarek, wygłaszając prelekcję zatytułowaną: Dezintegracja temperaturowa - efektywny technologicznie i energetycznie proces gospodarki osadowej w małych i dużych obiektach, a także w procesie kofermentacji.
Konferencję podsumował przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” dr Tadeusz Rzepecki, referatem: Fermentacja osadów ściekowych i jej energetyczne efekty w polskich oczyszczalniach w latach 2010 – 2019.
Dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom oraz uczestnikom konferencji za liczne przybycie i aktywny udział w debatach, wykładach i rozmowach kuluarowych. Już teraz zapraszamy na kolejna edycję WODA. ŚCIEKI. OSADY za rok.
Szczególne podziękowania kierujemy do partnerów Konferencji: WOFIL OZON TECHNOLOGY, Pekao Leasing i PRiK. Państwa zaangażowanie i pomoc organizacyjna były dla nas nieocenionym wsparciem.

GALERIA


Małgorzata Massel
Specjalista ds. PR IGWP

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 3 listopada +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 3 listopada Termin webinarium 3 listopada 2021 r., godz. 10.00 - 15.00 Tematyka Czytaj więcej
  • Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 +

    Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium (w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia) przysługuje Czytaj więcej
  • 1