W dniu 12 października 2021 r. podczas 25. edycji Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON Prezes IGWP, wchodzący w skład komitetu honorowego wydarzenia, omówił w panelu Woda-Ścieki-Deszczówka temat zarządzania kanalizacją deszczową przez gminy i przedsiębiorstwa wod – kan. W trakcie wystąpień, jak również panelu dyskusyjnym omówiono m.in. konieczność podjęcia prac legislacyjnych w przedmiocie uregulowania problematyki opłat operatorskich za infrastrukturę kanalizacji deszczowej.

Spotkanie inauguracyjne otworzył Jacek Ozdoba, Sekretarz Stanu w resorcie do spraw klimatu.

Natomiast w dniu 13 października br. w trakcie Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO 2021 w Poznaniu Prezes Krzysztof Dąbrowski wziął udział w debacie dotyczącej zrównoważonej gospodarki zasobami wodnymi i ich ochrony. Poruszono m.in. kwestie wykorzystania wód opadowych, poprawy jakości wody do spożycia dzięki ograniczeniu strat wody w sieci, jak również odzysk wody z oczyszczalni w celu wykorzystania ich do potrzeb przemysłowych i rolniczych.

Konferencję zainaugurował Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 3 listopada +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 3 listopada Termin webinarium 3 listopada 2021 r., godz. 10.00 - 15.00 Tematyka Czytaj więcej
  • Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 +

    Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium (w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia) przysługuje Czytaj więcej
  • 1