Wodociągi Miejskie w Radomiu 14 października 2015 roku uroczyście otworzyły Instalację Gospodarki Osadowej wraz z Biogazownią. Nowo otwarta biogazownia, która jest częścią ponad 240 mln projektu ma obniżyć koszty eksploatacyjne miejskiej spółki oraz zapewnić bardziej ekologiczne przetwarzanie odpadów pochodzących ze ścieków generowanych przez radomian. Budowa samego systemu gospodarki osadowej i biogazowni przy oczyszczalni ścieków wyniosła ok. 50 mln złotych.

Nowo otwarta biogazownia, która jest częścią ponad 240 mln projektu Wodociągów Miejskich w Radomiu, ma obniżyć koszty eksploatacyjne miejskiej spółki oraz zapewnić bardziej ekologiczne przetwarzanie odpadów pochodzących ze ścieków generowanych przez radomian. Budowa samego systemu gospodarki osadowej i biogazowni przy oczyszczalni ścieków wyniosła ok. 50 mln złotych.

Inwestycja, której uroczyste otwarcie odbyło się w środę, to część gigantycznego projektu Wodociągów Miejskich w Radomiu, którego wartość wynosi ponad 240 mln złotych. Polega on m.in. na modernizacji sieci gospodarki wodno-ściekowej w mieście (łączy się on także z wymianą nawierzchni dróg po zakończeniu prac w danym rejonie) oraz na uruchomieniu biogazowni na terenie miejskiej spółki przy ul. Energetyków w Radomiu.

Instalacja Gospodarki Osadowej wraz z Biogazownią posiada mechaniczną zagęszczarkę osadu nadmiernego wraz z urządzeniami towarzyszącymi, automatyczny filtr do oczyszczania wody technologicznej, ruchome dno w zbiorniku magazynowym osadu odwodnionego. Zastosowano proces fermentacji metanowej osadów z odbiorem, oczyszczeniem i magazynowaniem biogazu, odwadniania osadu przefermentowanego na ciśnieniowych prasach filtracyjnych. Zainstalowano chromatograf gazowy i instalację gazów dla laboratorium oczyszczalni. Spalanie biogazu w agregacie kogeneracyjnym będzie wykonywane z wykorzystaniem wyprodukowanej energii elektrycznej na potrzeby własne oczyszczalni, a energii cieplnej na potrzeby procesowe gospodarki osadowej.

Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Dorota Jakuta złożyła na ręce Prezesa Leszka Trzeciaka  serdeczne gratulacje w związku z otwarciem Instalacji Gospodarki Osadowej wraz z Biogazownią. Zagospodarowanie osadów ściekowych jest niewątpliwie  jednym z najważniejszych wyzwań, z zakresu ochrony środowiska naturalnego, które  stoją przed branżą wodociągowo-kanalizacyjną w Polsce, a oddanie do użytku takiej Instalacji rozwiązuje problem dla Miasta i Regionu. Złożyła też wyrazy uznania dla dotychczasowych osiągnięć Spółki, a także życzenia dalszych sukcesów.

Specjalista ds. Marketingu i PR - Natalia Przepierska

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1