Pod Honorowym Patronatem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” odbyła się konferencja dolnośląska pod hasłem „Odnawialne źródła energii inspiracją dla innowacji" w Polanicy Zdrój. Organizatorem konferencji była Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe”.

Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” była gościem specjalnym konferencji, w której udział wzięły osoby zarządzające przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi z terenu Dolnego Śląska oraz przedstawiciele stowarzyszeń z całej Polski. Honorowy patronat nad konferencją przyjął również Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Cezary Przybylski.

 

Fundacja '''Dolnośląskie Forum Wodociągowe" została ustanowiona w dniu 03.10.2000r. przez grupe jedenastu przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych z terenu Dolnego Śląska. Jej członkami są przedsiębiorstwa jako osoby prawne. Główne cele Fundacji to: inicjowanie działań zapewniających ochronę środowiska, przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wód, kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, a także wspieranie postępu technicznego oraz rozwoju nowych technologii produkcji wody do picia oraz oczyszczania ścieków.

Fundacja "Dolnośląskie Forum Wodociągowe" stanowi ponadto forum wymiany doświadczeń oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi i innymi lokalnymi organizacjami branżowymi, działającymi na terenie kraju. 

Specjalista ds. Marketingu i PR - Natalia Przepierska

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1