Decyzją posiedzenia Przewodniczących Delegacji HELCOM (przedstawicieli Stron Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego), które odbyło się w dniach 10-11 grudnia br. w Helsinkach, 6 polskich oczyszczalni ścieków komunalnych wykreślonych zostało z Listy Hot-spotów.  Hot-spoty – to punktowe i obszarowe źródła zanieczyszczeń wykazujące szczególnie silny wpływ na środowisko Morza Bałtyckiego.

Na obszarze całego zlewiska Bałtyku zidentyfikowano pierwotnie 132 takie lokalizacje, z czego 37 na terytorium Polski. Przeprowadzenie działań inwestycyjnych lub przekształcenia gospodarcze (np. likwidacja zakładu), skutkujące ograniczeniem szkodliwego wpływu na środowisko umożliwiły wykreślenie ponad 50% polskich hot-spotów, ale nadal Polska pozostaje w niechlubnej czołówce.

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, któremu kilka miesięcy temu Minister Środowiska powierzył zadanie koordynacji spraw dotyczących HELCOM, rozpoczął weryfikację pozostałych polskich hot-spotów. Zgromadzone w jej toku informacje pozwoliły w 6 przypadkach już wszcząć procedurę ich wykreślenia z listy.

Ostatnią decyzją Przewodniczących Delegacji HELCOM z listy hot-spotów wykreślono:

  • warszawskie oczyszczalnie ścieków Czajka, Południe oraz Pancerz
  • oczyszczalnia ścieków Hajdów w Lublinie;
  • oczyszczalnia ścieków Płaszów w Krakowie;
  • Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków w Poznaniu.

Jolanta Kuligowska-Roszak