W Warszawie dnia 9 marca odbyła się druga konferencja „Praktyczne wykorzystanie benchmarkingu w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych”. W konferencji wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorstw z terenu całej Polski.

Na konferencji swoje referaty wygłosili członkowie zespołu benchmarkingowego. Mateusz Bogdanowicz z Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” mówił o benchmarkingu widzianym z perspektywy Izby, korzyściach, jakie mogą odnieść przedsiębiorstwa dzięki udziałowi w benchmarkingu oraz możliwościach jego wykorzystania przez poszczególne przedsiębiorstwa .

Omówił wybrane wskaźniki oraz dodatkowo przedstawił wybrane dane dotyczące rozwoju branży w ostatnim 25-leciu. Andrzej Osiński z Gdańska zwrócił uwagę na kluczowe jego zdaniem wskaźniki oceny przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Są one często inne niż te, na które zwracają uwagę ekonomiści i bankowcy.  Ryszard Pionk z Gdyni omówił sposób wykorzystania danych z benchmarkingu we własnym przedsiębiorstwie. PEWIK Gdynia działa nie tylko na terenie miasta Gdynia, ale również na terenie 5 sąsiednich gmin. Działalność inwestycyjna przedsiębiorstwa koncentrowała się właśnie na terenie tych gmin, gdyż miasto Gdynia już przed wojną była uzbrojona w sieci wodociągowo-kanalizacyjne już przed wojną! Bardzo ciekawy dla uczestników był referat Macieja Grybosia z Sosnowca, który przedstawił sposób wykorzystania danych benchmarkingowych z technicznego punktu widzenia. Konferencję zamknął referat nowego członka zespołu Michała Jakubika z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przedstawił spojrzenie na benchmarking IGWP z punktu widzenia reprezentowanej przez niego instytucji. Przedstawił też możliwości korzystania przez branżę ze środków z nowej perspektywy finansowej zwracając uwagę na pewne możliwe zagrożenia i pułapki.

Poszczególnym prezentacjom towarzyszyła żywa dyskusja świadcząca o tym, że projekt benchmarkingowy IGWP jest coraz bardziej doceniany przez naszą branżę.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.