W Warszawie dnia 9 marca odbyła się druga konferencja „Praktyczne wykorzystanie benchmarkingu w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych”. W konferencji wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorstw z terenu całej Polski.

Na konferencji swoje referaty wygłosili członkowie zespołu benchmarkingowego. Mateusz Bogdanowicz z Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” mówił o benchmarkingu widzianym z perspektywy Izby, korzyściach, jakie mogą odnieść przedsiębiorstwa dzięki udziałowi w benchmarkingu oraz możliwościach jego wykorzystania przez poszczególne przedsiębiorstwa .

Omówił wybrane wskaźniki oraz dodatkowo przedstawił wybrane dane dotyczące rozwoju branży w ostatnim 25-leciu. Andrzej Osiński z Gdańska zwrócił uwagę na kluczowe jego zdaniem wskaźniki oceny przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Są one często inne niż te, na które zwracają uwagę ekonomiści i bankowcy.  Ryszard Pionk z Gdyni omówił sposób wykorzystania danych z benchmarkingu we własnym przedsiębiorstwie. PEWIK Gdynia działa nie tylko na terenie miasta Gdynia, ale również na terenie 5 sąsiednich gmin. Działalność inwestycyjna przedsiębiorstwa koncentrowała się właśnie na terenie tych gmin, gdyż miasto Gdynia już przed wojną była uzbrojona w sieci wodociągowo-kanalizacyjne już przed wojną! Bardzo ciekawy dla uczestników był referat Macieja Grybosia z Sosnowca, który przedstawił sposób wykorzystania danych benchmarkingowych z technicznego punktu widzenia. Konferencję zamknął referat nowego członka zespołu Michała Jakubika z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przedstawił spojrzenie na benchmarking IGWP z punktu widzenia reprezentowanej przez niego instytucji. Przedstawił też możliwości korzystania przez branżę ze środków z nowej perspektywy finansowej zwracając uwagę na pewne możliwe zagrożenia i pułapki.

Poszczególnym prezentacjom towarzyszyła żywa dyskusja świadcząca o tym, że projekt benchmarkingowy IGWP jest coraz bardziej doceniany przez naszą branżę.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych - w poszukiwaniu dobrych praktyk: Łódź, 30.09 - 01.10.2019 r. +

    Wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych - w poszukiwaniu dobrych praktyk: Łódź, 30.09 - 01.10.2019 r. Po dużym zainteresowaniu specjalistów z branży warsztatami czerwcowymi nt. dyrektywy Czytaj więcej
  • Pozwolenia wodnoprawne oraz opłaty za usługi wodne i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w praktyce: Gdańsk, 27 września 2019r. +

    Pozwolenia wodnoprawne oraz opłaty za usługi wodne  i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w praktyce: Gdańsk, 27 września 2019r. Tematyka szkolenia:  Nowelizacja ustawy Prawo wodne: · instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu Czytaj więcej
  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.