Jacek Zalewski, absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska, obecnie kieruje biurem firmy Arup w Krakowie. Jego doświadczenie obejmuje cały cykl przygotowania inwestycji, od studiów wykonalności i analiz przedprojektowych, przez projektowanie, realizację aż po końcową ewaluację efektów. Od wielu lat współpracuje ze spółkami wodociągowo-kanalizacyjnymi. Ostatnio szczególnie zaangażowany w projekty związane z ochroną przed powodziami i podtopieniami oraz odpornością na zmiany klimatu. Do projektów modernizacji kanalizacji deszczowej podchodzi całościowo: dąży do ich powiązania z planowaniem przyjaznych dla mieszkańców przestrzeni publicznych i optymalizacji kosztów przy uzyskaniu wymiernych efektów dla zarządzającego wodami opadowymi. Promuje zintegrowane modelowanie kanalizacji, akcentując konieczną współpracę solidnie przygotowanych inżynierów z urbanistami i architektami. Prowadził szereg konsultacji społecznych oraz ocen zrównoważenia dla projektów inwestycyjnych, przede wszystkim w gospodarce wodnej.

Prelegenci

Prelegenci
Lista prelegentów

Program Konferencji

Program Konferencji
Program konferencji

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania
Pobierz materiały
Organizatorzy:

Mecenas wieczoru:

Partnerzy:

Partnerzy merytoryczni:

Partoni medialni: