Prezesem Zarządu i dyrektorem spółki Sądeckie Wodociągi jest Janusz Adamek – absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1995 r.) – specjalność rachunkowość. Jego praca magisterska została wyróżniona nagrodą I stopnia za najlepszą z dziedziny rachunkowości na konkursie organizowanym przez Radę Naukową przy Stowarzyszeniu Głównych Księgowych w Polsce (1996 r.). Posiada certyfikat księgowego uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany przez ministra finansów (2004 r.) oraz uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa wydane przez ministra Skarbu Państwa (1998 r.).

Do 1998 roku pracował w Kredyt Banku. Od roku 1998 w Spółce Sądeckie Wodociągi, najpierw jako członek Zarządu (1998-2003 r.) później jako główny specjalista ds. ekonomicznych (2003-2007). Od 2007 roku kieruje pracami Zarządu i przedsiębiorstwem, wykonując te funkcje przy udziale członków Zarządu oraz podległych mu bezpośrednio komórek organizacyjnych w zakresie:

· organizacji spółki, gospodarki zatrudnieniem i funduszem wynagrodzeń,
· polityki kadrowo-płacowej,
· obsługi prawnej,
· służb bhp i obrony cywilnej,
· współpracy ze związkami zawodowymi.

Jest także odpowiedzialny za tworzenie programu rozwoju spółki, jej bieżącą i przyszłą strategią oraz sprawowanie kontroli nad przebiegiem realizacji zadań i finansami Spółki.

Prelegenci

Prelegenci
Lista prelegentów

Program Konferencji

Program Konferencji
Program konferencji

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania
Pobierz materiały
Organizatorzy:

Mecenas wieczoru:

Partnerzy:

Partnerzy merytoryczni:

Partoni medialni: