Maciej Kiełbus - ekspert prawny Związku Miast Polskich, stały współpracownik licznych ogólnopolskich i regionalnych organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego, partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, redaktor naczelny czasopisma internetowego „Prawo Dla Samorządu”, autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych poświęconych tematyce prawa administracyjnego;

Prelegenci

Prelegenci
Lista prelegentów

Program Konferencji

Program Konferencji
Program konferencji

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania
Pobierz materiały
Organizatorzy:

Mecenas wieczoru:

Partnerzy:

Partnerzy merytoryczni:

Partoni medialni: