PODSEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA

Jest absolwentem Wydziału Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej, którą ukończył w 1980 r. Jego tematem pracy dyplomowej był model matematyczny skutków katastrofy zapory wodnej we Włocławku.

Po ukończeniu studiów pracował w firmach projektowych, wykonawczych oraz Instytucie Budownictwa Wodnego PAN.

Od 1988 r. prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie projektowania i consultingu w budownictwie wodnym, stosując innowacyjne rozwiązania, m.in. pierwsze w Polsce zamknięcia gumowe na jazach i aluminiowe wrota śluzowe. Wykonał też elektrownię wodną w Dolinie Pięciu Stawów Polskich w Tatrach, dzięki której zostało wyeliminowane ogrzewanie węglowe w schronisku. Zaprojektował kilkadziesiąt małych elektrowni wodnych. Był też doradcą Energi SA i PGE Energia Odnawialna SA w zakresie energetyki wodnej.

W latach 1998-2000 był doradcą Ministra Ochrony Środowiska, a w latach 2001-2002 dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W tym okresie był również przewodniczącym rady nadzorczej ZZW Niedzica – Sromowce SA.

W latach 2005-2007 zorganizował powstanie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, którego był pierwszym prezesem.

Obecnie jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska:

-określa szczegółowe zadania i nadzoruje pracę:

  • Departamentu Ekonomicznego,
  • Departamentu Funduszy Ekologicznych,
  • Departamentu Zasobów Wodnych;

-wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do:

  • Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,
  • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego,
  • Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych;

-prowadzi postępowania administracyjne, w tym wydaje decyzje administracyjne i postanowienia;

-uczestniczy w posiedzeniach Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich.

Prelegenci

Prelegenci
Lista prelegentów

Program Konferencji

Program Konferencji
Program konferencji

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania
Pobierz materiały
Organizatorzy:

Mecenas wieczoru:

Partnerzy:

Partnerzy merytoryczni:

Partoni medialni: