Dyrektywa w sprawie wody do picia

Draft wyciekł. Proszę o kontakt jeśli są Państwo zainteresowani szczegółami.

Microplastik: komentarz EurEau

Konsultant finalizuje studium dla KE, dotyczące nieumyślnego powstawania mikroplatiku w życiu produktów. EurEau przesłała szczegółowe uwagi, które powinny być uwzględnione przy redagowaniu Strategii Plastiku. Więcej na stronie http://www.eumicroplastics.com/

Infrastruktura krytyczna: wspólnota użytkowników proponuje podejście holistyczne

Wspólnota koordynowana przez DG HOME (Dyrekcja Generalna Migracja i Sprawy Wewnętrzne) spotkała się 5 grudnia. Planowane jest podejście sektorowe i zaproszenie do współpracy większego grona interesariuszy. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.securityresearch-cou.eu/ . Taka propozycja spełnia oczekiwania EurEau. Podczas planowanych w dniach 5-7 marca spotkań zaproszony zostanie również sektor wodociągów reprezentowany przez EurEau. Poza DG HOME uczestniczyć będą także:
DG ENV (Środowisko), DG ENER (Energia), platforma ERNCIP, WssTP. EurEau proponuje, aby zaangażować również CEN oraz NATO.

Środki ochrony roślin – konsultacje publiczne

EurEau wzięła udział w konsultacjach poprzez wypełnienie kwestionariusza dotyczącego rozporządzenia.

Rozporządzenie nawozowe

Rada Unii Europejskiej (ministrowie krajów członkowskich) pracowała nad nim w grudniu.

Ramowa dyrektywa wodna: wytyczne zatwierdzone

Dyrektorzy wodni zatwierdzili wytyczne w ramach Wspólnej Strategii Wdrażania, na podstawie art 4(7).

Ramowa dyrektywa wodna: określenie wartości dodanej

KE prowadzi analizy związane z aspektami socjologicznymi i ekonomicznymi mającymi prowadzić do poprawy jakości wód słodkich i morskich. To tzw. projekt BLUE2. Część A zawiera identyfikację korzyści ekonomicznych z polityki wodnej oraz kosztów jej niewdrożenia. Osiem dorzeczy podlega wnikliwej analizie. Część B dotyczy określenia polityki na rzez czystości wód. Zaplanowano wizyty w 14 krajach, warsztaty odbędą się 6 lutego 2018.

Zmiany klimatu: KE rozpoczyna konsultacje

KE ogłosiła konsultacje społeczne Strategii Adaptacji do Zmian Klimatu. Trwają one do 1 marca 2018r., ze spotkaniem interesariuszy w dniu 23 lutego. EurEau przygotowuje stanowisko branży. Link do konsultacji (w języku polskim), znajduje się tutaj.

Glifosat: batalia się nie skończyła

Ministrowie krajów członkowskich oficjalnie zatwierdzili autoryzację glifosatu na kolejne 5 lat. Teraz kraje członkowskie mogą indywidualnie zdecydować o lokalnym pozwoleniu stosowania go.
Organizacje Global 2000 oraz Pesticide Action Network zgłoszą oficjalną skargę przeciw Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz niemieckiemu instytutowi BfR, oskarżając ich o wykorzystanie danych w analizach naukowych, bez poinformowania, że dane te zostały dostarczone przez Monsanto.

Substancje powodujące zaburzenia endokrynologiczne (EDC): definiowanie Kryteriów

Rozporządzenie ustanawiające naukowe kryteria określania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zaczną obowiązywać od stycznia 2018r. Uwzględniając veto PE, kraje członkowskie poparły zweryfikowane kryteria identyfikujące EDC w pestycydach.

Zrównoważone Cele Rozwoju (SDG): raport Eurostat

Eurostat opublikował raport “ Zrównoważony rozwój w Unii Europejskiej – 2017 raport z monitoring postępu wdrażania SDG”. Prezentuje on wskaźniki i ich zmianę dla 17 Celów Rozwoju. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Spotkanie EurEau z EDF (Electricité De France)

Przedstawiciele EurEau i EDF spotkali się w celu omówienia wspólnych kierunków działań podczas ewaluacji ramowej dyrektywy wodnej.

Spotkanie ze szwedzkimi regionami i miastami

Carla Chiaretti z Sekretariatu EurEau spotkała się z reprezentacją samorządów Szwecji, aby omówić bieżące kwestie w polityce wodnej UE.

Spotkanie w sprawie odzysku substancji odżywczych w rolnictwie ekologicznym

Bertrand Vallet z sekretariatu EurEau uczestniczył w spotkaniu organizowanym przez organizację ds zrównoważonego wykorzystania fosforu (European Sustainable Phosphorus Platform) oraz międzynarodową federację ruchów rolnictwa ekologicznego (International Federation of Organic Agriculture Movements). Tematem spotkania były możliwości i warunki odzyskiwania substancji odżywczych i wykorzystywania w rolnictwie ekologicznym osadów, popiołów i struwitu z osadów.

Spotkanie grupy tematycznej Zrównoważone Gospodarowanie Wodą i Glebą

Bertrand Vallet uczestniczył również w drugim spotkaniu grupy tematycznej europejskiej sieci do spraw rozwoju rolnictwa (European Network on Rural Development Thematic Group on Sustainable Management of Water and Soils). Jest to platforma dostarczająca Komisji Europejskiej informacje na temat możliwości poprawy efektywności wykorzystania funduszy unijnych. Aktualnie grupa tematyczna koncentruje się na gospodarce wodnej. EurEau dostarcza przykłady dobrej współpracy między rolnictwem, a przedsiębiorstwami wod-kan. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Ważne terminy
18-23 marca – Światowe Forum Wodne (Brasilia, Brazylia)

26-31 sierpnia – Światowy Tydzień Wody na temat ‘Woda, ekosystemy i rozwój ludzkości”,

16-21 września – Światowy Kongers Wodny IWA, (Tokyo, Japonia)

EU jest fundatorem misji biznesowej do Azji p.t. “Środowisko i Technologie Wodne”

Program ma na celu rozwój firm europejskich w Japonii, Chinach, południowo-wschodniej Azji i Korei, poprzez organizowanie wizyt na lokalnych rynkach. Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.eu-gateway.eu/. A kontakt dla zainteresowanych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Opracowała Klara Ramm na podstawie danych EurEau.

Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.