Tematami omawianymi w poniższym newsletterze są gospodarka cyrkulacyjna, DONUTSS (Monitorowanie danych składników odżywczych mające za zadanie wspieranie podejmowania decyzji), Inicjatywa Right2Water oraz Europejski Sojusz Wodny.

Gospodarka cyrkulacyjna (gospodarka o obiegu zamkniętym)

Gospodarka cyrkulacyjna opiera się na założeniu, że w jej ramach odpady jednych staja się zasobami i surowcami innych. Stanowi wiec gospodarkę odzysku i ponownego wykorzystania zasobów. Gospodarka cyrkulacyjna będzie tworzyć wartość dla wspólnot i gmin lokalnych, które musi wykorzystać swoje możliwości zorganizowania lokalnych zamknięte obiegi wody, materiałów i odzysku energii. Woda jako nośnik materiałów i energii, ma kluczowe znaczenie dla gospodarki cyrkulacyjnej. Wiedząc o tym, branża wodna ma do odegrania kluczową rolę w przejściu z liniowego zużycia zasobów w kierunku ich cyrkulacji. Również istotną rolę ma właściwe wykorzystanie osadów ściekowych, czyli nie traktowanie ich jako odpadu.

Eureau zajęło swoje stanowisko w sprawie gospodarki cyrkulacyjnej i przesłała je do Komisji Europejskiej. Treść stanowiska można przeczytać tutaj.

Przedstawiciele Eureau spotkali się z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Jyrki Katainen w dniu 27 sierpnia, aby omówić nową propozycję pakietu Gospodarki Cyrkulacyjnej. Podkreślono ważne narzędzi polityki wspierającej naszą branżę, które zostaną dodane do wniosku. Dotyczą one korzystania z odzyskanych produktów z osadów ściekowych, jak fosfor, oraz wytycznych w sprawie ponownego wykorzystania wody. Zaznaczono dodatkowo elementy, które powinny być dodane do projektu, takie jak wykorzystanie osadów do produkcji energii, zniesienia statusu odpadu dla niektórych osadów i innych produktów na bazie osadów.

DONUTSS (Monitorowanie danych składników odżywczych mające za zadanie wspieranie podejmowania decyzji)

W dniach 3-4 września przedstawiciel Eureau wziął udział w warsztatach na temat danych dotyczących składników odżywczych do wsparcia zarządzania (DONUTSS), które odbyło się w Gent, w Belgii.

Plan warsztatów można zobaczyć tutaj:
http://phosphorusplatform.eu/images/Events/ESPP%20nutrient%20data%20workshop%203-4%20Sept%202015_v13.pdf

Right2Water (prawo do darmowej wody)

Inicjatywa Right2Water zakłada, że woda jest dobrem publicznym, nie towarem i jako taka powinna być dostępna dla ludności bezpłatnie. Inicjatorzy wzywają Komisję Europejską do zaproponowania przepisów wykonawczych, które sprawią, że wszyscy będą mieli dostęp do wody z wodociągu jak i wszyscy będą mieli możliwość odprowadzania ścieków siecią kanalizacyjną. Eureau, jako przedstawiciel branży wodociągowo-kanalizacyjnej sprzeciwia się takiemu podejściu do funkcjonowania branży i ciągle prowadzi rozmowy z przedstawicielami KE.

Przedstawiciele Eureau są w ciągłym kontakcie z Parlamentem Europejskim i monitorują podjęcie decyzji w sprawie głosowania nad Raportem Right2Water. Szczegóły znajdują się na blogu przedstawiciela EUREAU http://euwaterpolicy.tumblr.com/

Sojusz Wodny UE

Sojusz Wodny UE jest nieformalną koalicją różnych związanych z dysponowaniem zasobami wodnymi organizacji na szczeblu europejskim. Jego celem jest ułatwienie współpracy i koordynacji między organizacjami dążącymi do lepszej reprezentacji i widoczność kwestii związanych z wodą na poziomie Unii Europejskiej.

Przedstawiciele Eureau w dniu 30 września spotkają się z komisarzem ds. Środowiska. Na tym spotkaniu Prezydent Eureau będzie prezentował zagadnienia związane gospodarką wodno-ściekową w Europie.

Więcej o Sojuszu Wodnym http://eu-wateralliance.eu/.